Pozdně barokní kostel z let 1783–85 (projekt J. J. Kunze) na výšině nad centrem Andělky vedle hřbitova. Půdorys lodi a presbytáře nevylučuje využití starších konstrukcí, vzhledem k dobrému stavu vnějších i vnitřních omítek nebylo možno provést patřičný průzkum.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihovýchodu
© Ivan Grisa 07/2011
Graficke pismenko Andělka (součást obce Višňová) se nachází v nejzápadnějším laloku Frýdlantského výběžku. Příjezd od silnice I/13 je možný z Pertoltic či přes Černousy a Ves. Autobusové spojení funguje jen v pracovních dnech, nejbližší železniční zastávka Filipovka na trati Liberec - Frýdlant - Černousy se nachází asi 2,5 km jihovýchodně od kostela.
Kostel je přístupný o Anenské pouti, případně po dohodě se správcem (viz kontakt).
Ivan Grisa, 22.6. 2011

  historie

  Kostel svaté Anny v Andělce
  Dnešní kostel v Andělce byl postaven nákladem hraběte Clam-Gallase v letech 1783–85 podle projektu libereckého stavitele Johanna Josefa Kunze (1724–1800). Jednoduchá pozdně barokní stavba s věží v ose hlavního (jihozápadního) průčelí evokuje svým půdorysem řadu dalších venkovských kostelů na Frýdlantsku. Z této skutečnosti vychází i v literatuře uváděná možnost, že byly využity starší konstrukce ze stavby, připomínané písemně již v polovině 14.

  Ivan Grisa, dle P. Šternová (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, okres Liberec A - Le, NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci 2010 a Kracíková - Balling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku, Unicornis 2003, 22.6. 2011
  Smírčí kříž jižně pod kostelem
  Prostý kamenný smírčí kříž připomíná jižně pod kostelem smrt Kaspara Kristiana von Schweinichen. Jeden z manů frýdlantských Gallasů zemřel 29. 6. 1644 ve věku 21 let v souboji s Gotthardem Bindemannem z Habartic, který se odehrál při křtinách v rodině Ernesta Sommerfelda ve Starém Seidenbergu (Zawidówě). Kříž byl snad do místa dodatečně přenesen, Kaspar Kristian byl v Andělce pohřben, jak o tom svědčí jeho epitaf na vnitřní straně západní stěny

  Ivan Grisa, dle P. Šternová (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, okres Liberec A - Le, NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci 2010, 3.7. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Liberec  (LI)
  Andělka