Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě

Graficke pismenko Původ a stavební vývoj raspenavského kostela nejsou příliš jasné. Připomíná se poprvé v dokumentech míšeňského biskupství roku 1346, podle dokumentace ke stavbě nového kostela šlo o původně gotickou stavbu krajově typické formy (plochostropá čtvercová loď, hranolový presbytář zaklenutý křížovou klenbou), zřejmě upravenou barokně (doloženo ve II. polovině 17. století). Snad až při této úpravě získal věž v ose západního průčelí, jižní předsíň a  sakristii.

 
Graficke pismenko S rozvojem Raspenavy v 19. století přestal původní kostel postačovat. Zdejší továrník Gustav von Richter proto financoval jeho náhradu novým objektem. Ta proběhla v letech 1906–07. Z původního kostela byla zachována jen věž a části vnitřního zařízení (hlavní oltář, varhanní skříň), nová svatyně v přechodném stylu mezi novobarokem a secesí vznikla podle projektu liberecké kanceláře Gustava Sacherse synové (Gustav Sachers ml. a Anton Kropf). Přestavby bylo využito i k obrácení orientace kostela tak, aby průčelí směřovalo k hlavní silnici. Interiér vymaloval v letech 1912–13 Karl Krattner z Chrastavy, byla pořízena i většina inventáře v interieru.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 kostel značně zchátral, v posledních letech proběhly opravy. Jižně od kostela stojí novobarokně upravená fara, mezi oběma objekty se u vchodu na hřbitov nachází novogotická Richterova rodinná hrobka, projektovaná roku 1895 autorem nových radnic ve Vídni, Liberci a Frýdlantě Franzem von Neumann.

Text: historie
21.6. 2011 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004, P. Ferdinand Schwind: Pamětní spis u příležitosti dokončení stavby katolického kostela v Raspenavě (1908, reprint s českým překladem město Raspenava 2008)