Kostel svatých Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem

Graficke pismenko Ludvíkovský kostel patří podle slohového rozboru stavby do souboru venkovských kostelíků Frýdlantska, vzniklých ve II. polovině 13. století. Jeho loď, presbytář a sakristie mají prakticky shodné rozměry se soudobým kostelem v Horní Řasnici (viz heslo). Výjimečným ho spolu s kostelem v Arnolticích činí prokazatelně středověký původ spodní části hranolové věže v ose západního průčelí (většina dalších kostelíků na Frýdlantsku měla původně pouze jezdce na hřebeni střechy, spíše výjimečně věže dřevěné přisazené k západnímu průčelí).

 
Graficke pismenko Kostel prošel úpravami v 16. století (1560 byla zvýšena věž), obnovou na konci třicetileté války (1643) a nevýraznými barokními úpravami (1741, 1743, počátek 90. let 18. století), které přinesly nový tvar helmice věže a oken lodi a presbytáře. V letech 1868 - 69 byla na okolním hřbitově postavena kaple, roku 1905 bylo zřízeno nové schodiště ve věži.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 kostel zchátral, dnes se v něm nekonají ani pravidelné bohoslužby.

Text: historie
19.6. 2011 - Ivan Grisa, dle Kracíková - Balling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku, Unicornis 2003