kostel sv. Petra a Pavla

kościol Piotra i Pawła, Sulików - Miedziana
Kostel se v dnešní vsi Miedziana (do roku 1945 Küpper) připomíná poprvé roku 1346 jako filiální k Zawidowu (Seidenbergu). Od 16. století byl luterský, původní snad dřevěná stavba zanikla za třicetileté války. Dnešní kostel z let 1725–30, od roku 1945 opět katolický.
Hlavní obrázek místa
Pohled od severu
© Ivan Grisa 07/2011

Kostel svatých Petra a Pavla v Miedzianě

Graficke pismenko Hornolužická obec Küpper (od roku 1945 Miedziana) měla svůj kostel nejméně od poloviny 14. století. Poprvé se jako filiální k nedalekému Seidenbergu (dnes Zawidów) připomíná roku 1346. Od 16. století náležel kostel luteránům, snad dřevěná stavba zanikla za třicetileté války. Stavbu dnešního kostela financoval v letech 1725–30 baron Otto Konrad von Hoberg. Jedná se o venkovský kostel ve stylu saského protestantského baroka, výjimečnou součástí interiéru jsou rokoková kachlová kamna z roku 1730. Mobiliář je převážně barokní, v kostele je umístěno šest renesančních náhrobníků z konce 16. století a několik barokních epitafů. Po roce 1945, kdy byla východní ...
Ivan Grisa, dle http://www.sulikow.pl/parafia_miedziana.php, 10.6. 2011
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Polsko
  dolnośląskie