Neděle, 29. listopad 2020. Svátek slaví Zina, zítra Ondřej

Dům Na panské zvůli (č.p . 2) ve Frýdlantu

Graficke pismenko Dům Na panské zvůli (č.p . 2) ve Frýdlantu', 'Z jižní fronty hlavního frýdlantského náměstí výrazně vystupuje původně renesanční dům, zvaný Na panské zvůli. Porušení uliční fronty je údajně výsledkem sporů mezi Katharinou (Kateřinou) Schlick von Redern a městskou obcí o výrobu a prodej piva.\r\nKateřina za časté nepřítomnosti svého manžela Melchiora a zejména po jeho smrti roku 1600 spravovala redernská panství tvrdou rukou tak, aby zajistila jejich maximální výnosy. Ve snaze zajistit odbyt piva ze zámeckého pivovaru se snažila prosadit jeho povinný prodej i v městských krčmách. Městská obec se tomuto úmyslu dlouho bránila, její odpor zlomila zámecká paní dokonce uvězněním purkmistra Christopha Zistermanna, jemuž náležel právě dům dnešního č. p. 2 a po jeho smrti v zámeckém žaláři (1615) zabavením jeho majetku. Dům byl následně přestavěn na prodejnu panského piva, jejíž prostory byly představeny před původní objekt (tehdy snad ještě dřevěný). Dům byl následně přestavěn po požárech 1634 a 1797, půdorysná anomálie zůstala zachována. Obzvlášť výrazná byla v době, kdy uprostřed náměstí stála stará radnice a mezi oběma objekty procházela soutka jen asi 10 m široká.\r\nDům byl naposledy opraven v 90. letech 20. století, v přízemí sídlí bankovní pobočka, v patře a podkroví jsou byty.

Text: historie
10.6. 2011 - Ivan Grisa, dle http://www.mesto-frydlant.cz/