Ves byla sídlem drobné šlechty nejméně od 13. století, původní vladykové byli snad srbského původu. Nejpozději od 16. století velký dvůr na západním okraji obce, mnohokrát přestavovaný. Po roce 1945 zchátral, po roce 1990 vrácen dědicům předválečných majitelů a opraven jako ekologická farma.
Hlavní obrázek místa
Dvůr od jihovýchodu
© Ivan Grisa 07/2011
Graficke pismenko Dvůr Hlaváč se nachází na mírné vyvýšenině na nejzápadnějším konci Vsi. Z centra obce Černousy (u železniční zastávky) sem vede silnice III. třídy, která západně od dvora končí na hranici s Polskem. Dále pokračuje jako nezpevněná cesta podél jižního břehu přehrady Witka.
Ivan Grisa, 14.9. 2011

  historie

  Dvůr Hlaváč ve Vsi u Černous
  Dnešní Ves (do roku 1945 Wiese, tedy Louka) byla nejméně od 13. století sídlem drobných šlechtických rodů, které ji dostávaly v léno od majitelů frýdlantského panství. Nejstarší rod, doložený roku 1306 latinským jménem Petrus de Prato (Petr z Louky), pocházel snad ještě z řad lužickosrbského původního obyvatelstva. Později se zde vystřídala řada zemanských rodů, jejichž příslušníci měli patronát nad místním kostelem, v němž byli také pohřbíváni.

  Ivan Grisa, dle Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, Argo 2005, 12.6. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  nepatrné zbytky zdí
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Liberec  (LI)
  Černousy