Kostel Archanděla Michaela v Bulovce

Graficke pismenko Kostel v Bulovce vznikl zřejmě při vysazení obce v polovině 13. století. Prvním písemným dokladem jsou zmínky v matrice míšeňského biskupství (1346, podle údajů frýdlantského děkanství), respektive ve frýdlantském urbáři (1381). Z původní stavby se zřejmě dochovaly obvodové zdi lodi, ke které se připojovala dřevěná věž na západě a pravděpodobně hranolový presbytář na východě. Současná podoba je výsledkem přestaveb, prováděných od 20. let 18. století. Tehdy byl postaven nový podkovovitě uzavřený presbytář se sakristií na severním boku a věž v ose západního průčelí, byla prolomena nová okna lodi a celý kostel získal jednotnou barokní fasádu. Areál dotvořila ohradní zeď hřbitova se zastaveními křížové cesty a zdobenou branou a budova fary. Další opravy v 19. a 20. století na vzhledu kostela nic zásadního nezměnily.

Text: historie
12.6. 2011 - Ivan Grisa, dle Kracíková - Belling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku, UNICORNIS Praha 2003


OOO