Stáří kostela v obci, poprvé připomínané roku 1381, je nejasné. Technika stavby zdí lodi vede k domněnce o jejím vzniku na přelomu 13. a 14. století. Současný vzhled výsledkem přestavby cca 200 let poté, presbytář a sakristie z 18. století.
Hlavní obrázek místa
Kostelní areál od jihovýchodu
© Ivan Grisa 07/2011
Graficke pismenko Dolní Oldříš (součást obce Bulovka) se nachází v jednom z nejsevernějších výběžků Frýdlantska, z hlediska ostatních jeho částí "za kopcem". Příjezd je sem možný po jediné silnici III. třídy (v Arnolticích z I/13), která končí na dolním konci vsi. Kostel se nachází zhruba v horní třetině Oldříše na výšině nad touto komunikací. Autobusové spojení funguje jen ve všedních dnech, o víkendech je nutné sem dojít z Bulovky nebo od vlaku v Horní Řasnici (po cyklostezce 3006 nad Oldříš, poté po zmíněné silnici).
Kostel je přístupný jen při bohoslužbách, které se konají po domluvě na svátek jeho patrona (11. listopadu). Informace na přiloženém kontaktu.
Ivan Grisa, 12.6. 2011

  historie

  Kostel svatého Martina v Dolní Oldříši
  Existence Dolní Oldříše (Niederullersdof) je doložena k roku 1381. Jedná se o kolonizační ves, protaženou podél horního toku Oldříšského potoka, který odtéká na sever do Horní Lužice (její dnes polské části), vzniklou zřejmě koncem 13. století. Kostel je poprvé písemně doložen až roku 1495 (stránky frýdlantského děkanství uvádějí zápis míšeňského biskupství 1346), stavební technika zdí lodi (užití jen lomového či sbíraného kamene bez zesílení

  Ivan Grisa, dle Kracíková - Belling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku, UNICORNIS Praha 2003, 12.6. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Liberec  (LI)
  Dolní Oldřiš
  Načítám seznam míst