Kostel svatého Jana Křtitele ve Stražišti

Graficke pismenko Stražiště se připomíná jako arcibiskupský majetek ve 14. věku, zdejší kostel je ale nejméně o století starší. Raně gotický jižní portál, objevený při nedávných opravách, dovoluje klást jeho vznik do poloviny 13. století. Stáří kostela nasvědčuje i patrocinium. Název osady a její poloha dovoluje předpokládat návaznost na raně středověké opevněné sídlo.

 
Graficke pismenko Kostel byl přestavěn v letech 1613–16, kdy zřejmě vznikla i pozdně renesanční otevřená kaple v  jihovýchodním nároží hřbitova a s ní sousedící brána. Za třicetileté války využívala areál švédská vojska, pro lepší hájitelnost byla mezi kaplí a presbytářem kostela k ohradní zdi hřbitova připojena okrouhlá bašta.
 
Graficke pismenko Roku 1708 získal kostel podle projektu M. A. Canevaleho mohutnou hranolovou západní věž. Po roce 1945 areál zchátral, v posledních letech byl opraven kostel. Hřbitov je dosud funkční.

Text: historie
4.6. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980