Původně raně gotický kostel, přestavěný v letech 1613–16. Tehdy vznikla i hřbitovní kaple a brána. Za třicetileté války byl areál změněn v opevněnou základnu Švédů. Roku 1708 přistavěna západní hranolová věž. Po roce 1945 areál zchátral, kostel nedávno opraven.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihu
© Ivan Grisa 05/2011
Graficke pismenko Příjezd na Stražiště je možný ze silnice I/19 odbočením na místní komunikaci v Počaplech. Zejména směrem od Mirovic je třeba dbát značné opatrnosti, odbočení je velmi nepřehledné. Po výjezdu z Počaplů pokračuje velmi úzká silnička k rozcestí u dvora Lhotka, zde je nutno odbočit ostře vlevo a pokračovat až do vlastního Stražiště. Kostel je ukryt mezi vysokými stromy, takže je vidět až z bezprostřední blízkosti. Pěší přístup je optimální od zastávky Dobrá Voda na trati Zdice - Protivín (první zastávka od Zdic za Březnicí) po žluté značce, nejprve po lávce přes Skalici (Vlčavu), poté vzhůru (asi 1 km). Kostel neslouží ke konání pravidelných bohoslužeb, ...
Ivan Grisa, 4.6. 2011

  historie

  Kostel svatého Jana Křtitele ve Stražišti
  Stražiště se připomíná jako arcibiskupský majetek ve 14. věku, zdejší kostel je ale nejméně o století starší. Raně gotický jižní portál, objevený při nedávných opravách, dovoluje klást jeho vznik do poloviny 13. století. Stáří kostela nasvědčuje i patrocinium. Název osady a její poloha dovoluje předpokládat návaznost na raně středověké opevněné sídlo. Kostel byl přestavěn v letech 1613–16, kdy zřejmě vznikla i pozdně renesanční otevřená kaple v

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980, 4.6. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)
  Počaply