Hřbitovní kostel z let 1643–49 postavený podle projektu Carla Luraga jako raně barokní centrála se třemi apsidami a štíhlou věží. Dosud slouží potřebám několikrát rozšiřovaného městského hřbitova, na kterém najdeme řadu pozoruhodných náhrobků.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severozápadu
© Ivan Grisa 05/2011

Hřbitovní kostel svatého Rocha v Březnici

Graficke pismenko Březnice patří k městům, která dlouhá staletí postrádala vlastní farní kostel. Až do konce 18. století farně spadala pod nedaleké Bubovice, samostatná farnost byla při bývalém jezuitském kostele (viz heslo) zřízena až roku 1788. Prvním kostelem ve městě byla hřbitovní svatyně, postavená v letech 1643–49 Carlem Luragem na novém pohřebišti jihozápadně od náměstí. Jedná se o raně barokní centrálu se třemi apsidami (na východě, jihu a severu) a štíhlou vížkou vetknutou do severozápadního nároží. Fasády jsou velmi střídmé, rovněž interiér je prostý. Vnitřní zařízení pochází z doby stavby kostela a následujících desetiletí. Hřbitov kolem kostela je dodnes ...
Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 1. díl, Libri 1996, 4.6. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)
  Březnice