Graficke pismenko Původní gotický kostel sv. Petra a Pavla, který byl postaven v první třetině 14. století, je dominantou města Unhošť a zároveň zdejší nejstarší památkou. První zpráva o něm se nachází v listině krále Jana Lucemburského z 19. října 1329, kterou panovník postoupil kostel s příslušným právem podacím Rytířskému řádu křížovníků s červenou hvězdou v Praze. V rukou tohoto řádu se unhošťská fara udržela s výjimkou kališnické césury až do dnešní doby. V  letech 1702–1715 kostel barokizován, prodloužena loď, presbytář nově sklenut, přistavěna kruchta a vybudováno západní průčelí. Od těch dob se exterier i interier příliš nezměnil. Křížová cesta od akademického sochaře Karla Stádníka z Prahy umístěna ve 20. století. V bezprostředním okolí chrámu se nacházejí dvě sochy českých světců – Jana Nepomuckého a Václava, které pocházejí z 18. století. V letech 1973–1976 dostal kostel šest nových zvonů.

Text: historie
23.5. 2011 - rodo chrozit - podle E. Pocheho Umělecké památky Čech


OOO