Vyklantice a jeho majitel rakouský polní maršálek Karel Mack z Leiberichu

Graficke pismenko V r. 1799 koupil zmodernizovaný zámek rakouský polní maršálek Karel Mack z Leiberichu.

 
Graficke pismenko Nový zámecký pán byl netypickou postavou tehdejší rakouské armády. Pocházel totiž z nešlechtické rodiny a vojenskou kariéru mu neotevřel urozený původ. Šlechtický titul svobodného pána z Leiberichu získal až s generálskou hodností. V armádě začal v 17 letech jako prostý karabiník a vypracoval se svou houževnatostí, pílí a později také díky přízni legendárního maršála Laudona, v jehož štábu pracoval a s nímž se zúčastnil v r. 1789 dobytí Bělehradu v rakousko-turecké válce.
 
Graficke pismenko Za statečnost byl vyznamenán rytířským křížem řádu Marie Terezie a povýšen na plukovníka. V r. 1793 se stal náčelníkem generálního štábu v Nizozemí a v r. 1797 polním podmaršálkem. V r. 1797 úspěšně válčil s Francouzi v jižní Itálii, a když v r. 1805 začala nová válka s Napoleonem, patřil k nejvyšší rakouské generalitě. Stal se spoluautorem operačního plánu spojeneckých armád proti Napoleonovi a s novou hodností císařova generálního ubytovatele stanul v čele rakouské armády v jižním Německu.
 
Graficke pismenko V září 1805 obsadil Bavorsko. V Napoleonovi však narazil na nesrovnatelného protivníka. Nedokázal odhadnout rychlost přesunu francouzské Velké armády od kanálu La Manche do střední Evropy, uvěřil zmanipulovaným informacím Napoleonových špionů ve svém okolí a v říjnu jej náhlý Napoleonův úder zastihl zcela nepřipraveného a bezradného. Zmatenými pohyby jednotek s trestuhodnou váhavostí jen zvýšil chaos a nakonec byl i s celou svou armádou obklíčen v Ulmu. 25. 10. 1805 s 25 000 muži Mack kapituloval a otevřel tak cestu k vítězné bitvě Napoleona Bonaparta u Slavkova.
 
Graficke pismenko Napoleon jako velkorysý vítěz propustil vyklantického zámeckého pána a jeho důstojníky na čestné slovo na svobodu, ale v případě svobodného pána z Leiberichu to velká výhra nebyla. Po návratu do Rakouska byl postaven před vojenský soud a odsouzen k smrti. Císař František změnil rozsudek na dvacetiletý žalář a z něj Karel Mack vyšel již v r. 1808. Zlomený a zahanbený odjel na svůj zámek ve Vyklanticích a žil tam v ústraní. Jen zpovzdálí pak sledoval převratné události napoleonských válek.

Text: historie
31.5. 2014 - S použitím článku historika prachatického muzea, p.Kubů, Jaroslav Špiroch