Graficke pismenko První zmínka o vsi je z roku 1410, kdy byly součást majetku Strahovského kláštera. Král Zikmund v roce 1436 dává Vyklantice do zástavy Maršíkovi Tluksovi z Vokova, od něj přechází zástava na majitele pacovského panství Malovce z Malovic. V roce 1515 je tato zástava součástí dědictví po Pavlu Malovcovi. Teprve až v roce 1530 král Ferdinand I. postupuje Vyklantice majiteli pacovského panství Václavovi Robhápovi ze Suché. Vyklantice byly součást pacovského panství až do roku 1553, kdy je majitel pacovského panství prodává Václavovi Mazancovi z Vesce, ten je dále v roce 1562 prodává svobodníkovi Felixovi Košetickému. Felix Košetický získává v roce 1577 erb a píše se Košetický z Horek a tomuto rodu patřily Vyklantice do roku 1671, je zde zmiňován pouze dvůr.

 
Graficke pismenko V roce 1704 kupuje panství Jan Jáchym Harrach, který zde v roce 1728 nechává postavit barokní kostel sv. Jana Nepomuckého a zámek ve tvaru písmene H. Majitelé Vyklantic se často měnili. V 70. letech 18. století vlastní panství Jan Josef Jeřábek z Jeřabiny a Berglerbergu a upravuje interiéry zámku.
 
Graficke pismenko V roce 1799 kupuje panství polní maršál Karel Mack z Leiberichu, který v době napoleonských válek v roce 1805 vydal pevnost Ulm Napoleonovi. Byl za to odsouzen, do roku 1808 vězněn a do roku 1810 žil v ústraní na vyklantickém zámku. V roce 1810 panství prodává Janovi Puteanimu.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 vlastnil zámek právník Alfredovi Mariovi Mayerovi, který jej ještě před komunistickým převratem stihl prodat. Od roku 1949 se stal majetkem státu a jako majitelé se střídaly různé podniky (družstvo lihovarů, bramborářská šlechtitelská stanice, mateřská škola. Od roku 1974 patřil n. p. Tesla, Praha Holešovice, který zde plánoval vybudovat velké rekreační a školicí středisko. Před rokem 1989 se rozpadla střecha a situace se stala kritickou, památce hrozila demolice. K té naštěstí nakonec nedošlo, a když se majitelem roku 1994 stal JUDr. Pavel Liška, pustil se do celkové rekonstrukce zámku, ve které pokračuje dodnes (zima 2017). V roce 2018 by mohl stav zámku dovolit zpřístupnění veřejnosti.

Text: historie
2.5. 2011 - Petr Nožička, čerpáno z:Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989