Graficke pismenko První písemná zpráva o obci Domašov pochází z roku 1220. Roku 1784 byl zrušen augustiniánský klášter ve Šternberku a z prostředků tzv. náboženského fondu, který vznikl z majetku bývalých klášterů, byl v obci roku 1788 postaven kostel sv. Martina. Pozdně barokní kostel se v roce 1858 stal farním. V současnosti patří pod farnost ve Šternberku. Interiér kostela vybaven z konce 18. a z 19. století.

 
Graficke pismenko Před kostelem je umístěn kříž s plastikou Piety z  r. 1872.

Text: historie
29.4. 2011 - Pavel Vítek