Graficke pismenko Počátky hradu nad soutokem Metuje a Rozkoše lze položit dle archeologických nálezů do 13. století. V roce 1370 se uvádí Dluhomil z Veselice. V letech 1371–1372 se zmiňují bratři Mladota, Jan či Ješek, Petr a Jindřich z Veselice. Později se rod výrazně rozšířil a jeho členové jsou v 15. století doloženi jako majitelé některých okolních vsí. Koncem 15. století už ale nevlastní rodové sídlo.

 
Graficke pismenko V roce 1491 náleží část hradu, první zmínka o jeho existenci, Jindřichovi z Rychnova, v roce 1494 Zbyňkovi z Bochova, v roce 1495 tuto část Veselice kupuje Mikuláš mladší Trčka z Lípy a připojuje ji k panství Opočno. Rozdělením zboží hrad ztrácí smysl a zaniká. Příslušnost ke dvěma panstvím si uchovala i parazitní vesnická zástavba, která na hradišti později vznikla. V roce 1534 se stává majitelem části panství ve Veselici David Veselský z Veselic, který zde staví tvrz doloženou v roce 1564. Tato část panství po jeho smrti v roce 1564 přechází na jeho dceru Sáru, která byla vdaná za Václav Amchu z Borovnice a nedlouho poté v roce 1566 prodává svůj majetek ve Veselici Bohunce Žehušické z Hustířan. V roce 1629 prodává část vsi Veselice svému věřiteli Adamovi Erdmanovi Trčkovi z Lípy. Tím dochází k tomu, že Veselice má jednoho majitele. V roce 1629 je poslední zpráva o existující tvrzi, ale dnes již nejde zjistit, kde stála.

Text: historie
29.4. 2011 - Petr Nožička, čerpáno z:Petr Nožička, čerpáno z T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000, Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989


OOO