Městská památková zona Sobotka

Graficke pismenko Sobotka vznikla zřejmě jako trhové centrum panství, jehož správa se vykonávala z blízké Kosti. První jistý doklad o její existenci pochází z roku 1352. Na město byla povýšena Vladislavem Jagellonským roku 1498, na přelomu 15. a 16. století byla opevněna kamennými hradbami.

 
Graficke pismenko Původní zástavba byla zřejmě prakticky výhradně dřevěná. První velkou kamennou stavbou kromě opevnění se stal farní kostel (1590–96, viz heslo). Během třicetileté války se ukázala postradatelnost hradeb, které zřejmě ještě během 17. století zanikly. Za Černínů došlo k rozšíření Sobotky o tzv. nové město, které vyplnilo území mezi západním obvodem starší zástavby a kopcem, na němž byl postaven zámek Humprecht.
 
Graficke pismenko Ničivé požáry z let 1710, 1746 a zejména 1825 vedly ke vzniku zděných domů na náměstí a podél hlavních ulic. Většina města však zůstala nadále dřevěná. Tento stav jen mírně korigovalo období 19. a 20. století, které přineslo vznik pozoruhodných dominant (novorenesanční škola, funkcionalistické budovy nové radnice a hospodářské záložny) i úpravy fasád starších zděných domů. Přesto se v Sobotce dodnes dochovala řada dřevěných domů z 18.–19. století i klasicistních zděných objektů.

Text: historie
15.5. 2011 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004