Stará radnice v Sobotce

Graficke pismenko Původní radní dům stál v Sobotce zřejmě od 16. století pravděpodobně uprostřed náměstí. Písemně je doložen roku 1587, zanikl snad za třicetileté války, případně po velkém požáru města roku 1712.

 
Graficke pismenko Objekt, nazývaný dnes starou radnicí, sloužil původně jako městský dům několika šlechtických rodů z okolí. Vznikl kolem roku 1570 uprostřed jižní strany náměstí na dvou sloučených parcelách. Raně barokní úpravu provedl v letech 1687–89 Giovanni Maderna. Městu ho věnoval Jan Humprecht Černín z Chudenic na zřízení radnice. V průběhu 18. století bylo k radnici přistavěno zadní křídlo, které sloužilo jako solnice.
 
Graficke pismenko Při empirových úpravách v letech 1808 a 1847 byla vztyčena v ose hlavního průčelí věž, o jejímž dodatečném vložení svědčí zaslepení částí podloubí. Solnice byla tehdy přestavěna na městské divadlo, jedno z prvních v Čechách.
 
Graficke pismenko Místní hodinář J. Prokeš nainstaloval do tympanonu pod věží roku 1865 první průsvitný ciferník ve střední Evropě.
 
Graficke pismenko Objekt sloužil jako sídlo městské správy do roku 1935, kdy byla dostavěna funkcionalistická nová radnice na Boleslavské ulici. Od té doby zde byl městský archiv, dnes zde fungují byty. Divadlo je po nedávné rekonstrukci stále v provozu.

Text: historie
15.5. 2011 - Ivan Grisa, dle Z. Fišera: Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, 2. díl, Libri 2010