hrobka Lichnovských

mauzoleum knížat Lichnovských

Graficke pismenko První snahy o vybudování rodového pohřebiště projevil František Leopold I. Lichnovský z Voštic (+ 1742), majitel zámku v Odrách. V rámci přestavby tamního kostela sv. Bartoloměje nechal vystavět rodovou hrobku. Nakonec zde však byl pohřben pouze on a jeho žena Barbora Kajetána (+ 1755). Jejich syn Jan Karel Gottlieb si mnohem víc oblíbil Hradec nad Moravicí než Odry, kde nechal dožívat matku, a proto si přál být pohřben do zdejšího hřbitovního kostela sv. Jakuba. Tak se také roku 1788 stalo a po něm zde byla pohřbena všechna knížata. Tuto tradici se rozhodl porušit až kníže Karl Maria Lichnowsky, který se po vzoru řady šlechtických rodů a v duchu romantismu rozhodl postavit skutečné důstojné rodové mauzoleum, které by nebylo součástí žádného církevního objektu, ale tvořilo by samostatnou dominantu krajiny. Pro vybudování hrobky zvolil obec Chuchelnou ve Slezsku, která byla spjata s počátky rodu, neboť Chuchelnou Lichnovští vlastnili již od r. 1608. Karl Maria však před uskutečněním svého snu 18. října 1901 zemřel a byl pohřben v zámecké kapli v Chuchelné. K realizaci snu svého otce přistoupil až Karl Max Lichnovský. Navržením stavby byl pověřen opavský stavitel Julius Lundwall, který se Lichnovským již dříve dobře osvědčil např. na drobných úpravách zámku v Hradci nad Moravicí. V letech 1902–03 bylo mauzoleum postaveno a již 11. března 1903 proběhlo vysvěcení spojené se slavnostním uložením ostatků pátého knížete Lichnovského Karla Marii do měděného sarkofágu.

 
Graficke pismenko Po zničení zámecké kaple na konci 2. světové války, která sloužila místním jako kostel, převzalo funkci svatostánku v Chuchelné pohřební mauzoleum Lichnovských, které bylo při té příležitosti přejmenováno na kapli sv. Kříže. S tímto souvisela i účelová úprava interiéru. Jelikož se ke shromáždění lidí při bohoslužbách hodila pouze spodní část s kryptou, byly všechny sarkofágy Lichnovských přeneseny do jižního ramene (výklenku) a tam zazděny. K výraznějším zásahům naštěstí nedošlo a kaple si tak uchovala téměř autentický ráz dodnes.
 
Graficke pismenko Změny k lepšímu se mauzoleum dočkalo až v roce 1996, kdy byl na místě zbořeného kostela vystavěn nový, zasvěcený opět sv. Kříži.
 
Graficke pismenko V poslední době probíhá rekonstrukce mauzolea, především prostor krypty, spojená s citlivou památkovou rekonstrukcí sarkofágů ostatků Lichnovských. Bohužel, velkolepá idea rodového mauzolea se nenaplnila. Překazila jí jednak změna poměrů ve společnosti po 2. světové válce, jednak napjaté rodinné vztahy mezi Lichnovskými. Po smrti Karla Maxmiliána (sám se psal jako Karl Max) 27. února 1928 vydržela v Československu jeho žena Mechtilda pouhé dva roky a v roce 1930 zemi opouští a stěhuje se na Riviéru. Ve 30. letech 20. století emigruje její syn Michael do Brazílie, kam ho následuje i poválečně odsunutá rodina jeho bratra Viléma.
 
Graficke pismenko V kryptě tak spočinul pouze měděný sarkofág Karla Marii Lichnovského, dřevěný jeho ženy Marie Croÿ-Dülmen a mramorový Karla Maxe od sochaře Obertha ze supíkoveckého mramoru z let 1929–30.

Text: historie
18.2. 2009 - Jan P. Štěpánek dle JUNG, J.: Stavební aktivita Lichnovských v letech 1890-1920. Bakalářská práce FF OU Ostrava. Ostrava 2004