Graficke pismenko Raně barokní hřbitovní kaple sv. Michala Archanděla nechal v letech 1667–70 postavit majitel bechyňského panství Jan Norbert ze Šternberka. D. Menclová zvažovala jako možného autora stavby stavitele Antonia Alfieriho, který byl činný v nedalekém Týně nad Vltavou. Teprve nedávno byla v archivu pražského arcibiskupství objevena informace, že model, podle nějž byla kaple postavena, si Jan Norbert spolu se svými bratry přivezl z kavalírské cesty po Itálii. Pokud se tedy Alfieri stavby zúčastnil, pak jen jako provádějící stavitel.

 
Graficke pismenko Shromažďování stavebního materiálu a přípravné práce probíhaly již na podzim 1666, vlastní stavba vedená místním polírem Kořínkem byla zahájena zřejmě na jaře 1667. Stavba v bahnitém a podmáčeném terénu neprobíhala nejlépe, roku 1670 bylo dokonce zvažováno její převzetí slavným stavitelem Giovanni Domenicem Orsim. O dalším vývoji situace nic nevíme, vzhledem k tomu, že konečné náklady přesáhly původně plánovaných 5000 zlatých, se dá předpokládat, že Orsi stavbu skutečně převzal.
 
Graficke pismenko Roku 1972 měly být stavěny obě průčelní věžičky, podle korespondence hraběte Jana Norberta byla kaple dostavěna roku 1675. Následujícího roku byla kaple již vybavována mobiliářem.

Text: historie
22.4. 2009 - Zany