Graficke pismenko Tato původně kaple u hradu Kotnov je nejstarší sakrální památkou na uzemí města Tábor. Je poprvé připomínána roku 1388. Za husitských válek byla sice pobořena, ale roku 1470 byla obnovena. Když byla kaple koncem 1. poloviny 18. stol. vypálena francouzskými vojsky, byla roku 1746 barokně přestavěna na kostel sv. Filipa a Jakuba, který později sloužil jako kostel hřbitovní.

 
Graficke pismenko V letech 1969 – 1973 probíhala rekonstrukce původně nepropojených hřbitovů židovského a křesťanského jehož součástí byl i hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba. Jak kostel, tak náhrobky byly v té době velice zpustošeny. Při rekonstrukci byly oba hřbitovy propojeny, náhrobky upraveny stejně jako hřbitovní zdi a byl zde zřízen městský park "pod Kotnovem". V roce 1973 tehdejší děkanský úřad římskokatolické církve v Táboře převedl kostel bezplatně na Československý stát a kostel se stal majetkem města Tábor a byl rekonstruován. V roce 1997 si kostel pronajala Starokatolické církví na nedělní bohoslužby, svatby a křty.

Text: historie
8.2. 2007 - L.P.