Graficke pismenko Hradiště patrně z raného středověku, které se nejspíše nacházelo na jazykovém výběžku východně a severovýchodně od dnešního kostela sv. Václava. Ten je opevněn okrouhlým valem o výšce asi 1,5 m, který obkružuje plochu o rozměrech 50x60 m. Při archeologickém výzkumu byly pod podlahou současného kostela nalezeny základy kamenného kostelíka postaveného v otonském stylu s obdélnou lodí a polokruhovou apsidou z  konce 10. století, což ukazuje na stáří celé lokality a potvrzuje vysoce pravděpodobnou existenci opevněného hradiště. To se nejspíše nacházelo jak na místě dnešního kostela, tak i na vyvýšené plošině východně od něj.

 
Graficke pismenko V dostupné literatuře se neuvádí, zda bylo hradiště archeologicky zkoumáno, podle stavu nápadných terénních úprav na okrajích ostrožny lze předpokládat, že mohou být posledními pozůstatky obvodového opevnění.

Text: historie
2.3. 2016 - Pavel Makovec (zdroje: Staročeské hrady–Slovanská hradiště v Čechách, K. Sučková, R. Abušinov, vydala K. Sučková, Příbram 2003; Encyklopedie hradišť v Čechách, V. Čtverák, M. Lutovský, M. Sabina, L. Smejtek, Libri 2006)