Graficke pismenko Hradiště zvané také Vratislav založil kníže zřejmě Vratislav II. v druhé polovině 11. století v rámci rozširování hradské správy na východě Čech a k ochraně zemské stezky na Moravu zvané také trstenická.

 
Graficke pismenko Problém je s písemnými zprávami o vzniku vsi a hradu (hradiště). První zmínka je z roku 1073, kdy v listině jakýsi Mikulec daroval pozemky vsi Vraclavi nově založenému klášteru v Opatovicích nad Labem. Další zpráva je z roku 1088 v zakládací listině vyšehradské kapituly, ve které je zmiňován hrad Vraclav – což je vůbec první písemný údaj. Obě listiny jsou ovšem padělkem z 12. století. Kronikář Kosmas nám zanechal zprávu o vyvraždění rodu Vršovců v čele s Mutinou (snad tehdejším správcem) knížetem Svatoplukem 26. října 1108. Tuto zprávu lze považovat za věrohodnou, neboť Kosmas byl současníkem této události. Rod Vršovců byl obviněn ze zrady Přemyslovců a tato událost byla signálem k vyvraždění celého rodu. Ke konci 12. století získali Vraclav Děpoltici – mladší větev Přemyslovců. Děpolt III. se postavil proti králi Přemyslu Otakarovi I. a po jeho porážce se sídlo pravděpodobně dostalo zpět do držení krále. Roku 1226 je doložen na Vraclavi kastelán Bicen a sudí Janec. Hradiště tedy i v této době plnilo správní funkci. Ovšem jen do doby, kdy bylo v druhé polovině 13. století založeno nedaleko královské město Vysoké Mýto. Vraclav ztratila politický i strategický význam a byla záhy opuštěna.
 
Graficke pismenko Zbytky hradiště byly v roce 1724 použity k výstavbě barokního kostela sv. Mikuláše a poslední kusy zdiva byly ještě v 19. století použity na okolní stavby. V roce 1908 byl na valu odhalen pomník připomínající vyvraždění Vršovců.

Text: historie
4.11. 2009 - Jan Švejkar, zdroj: Musil, F. Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, s. 87, 1995.