Graficke pismenko Hradiště oválného půdorysu o délce asi 800 metrů a šířce cca 100 metrů na hřebenu mezi dvěma nejvyššími vrcholky Chřibů, Brdo (586,7 m n. m.) a Malé Brdo (585,8 m n. m.) oddělenými nevýrazným sedlem, bylo vybudováno zřejmě již v pravěku. Opevněná lokalita dosahovala rozlohy asi 4,5 hektaru. Val je patrný na severním, jihovýchodním a jižním obvodu, kde se jeho výška pohybuje mezi 1,5 až 2 metry. Na příkřejším jihozápadním a severním okraji hradiska není fortifikace patrná. V jihozápadní části je val přerušen vstupem. Příkop je zřetelný pouze v jednom kratším úseku.

 
Graficke pismenko V literatuře lokalitu poprvé popsal v roce 1890 F. Přikryl, který ji, podobně jako později I. L. Červinka, považoval za velkomoravské hradiště. Do doby halštatské hradiště zařadil až v roce 1948 V. Hrubý. Z halštatského období pocházejí i další nálezy ze 70. a 80. let 20. století. Další objevy dokládají osídlení lidem slezské fáze lužické kultury popelnicových polí v pozdní době bronzové, a později i slovany v raném středověku.

Text: historie
16.5. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku Miloš Čižmák, Libri, 2004., a další