Graficke pismenko Z achajmenovských hrobek, vybudovaných zhruba deset metrů nad zemí, které mají tvar řeckého kříže, lze bezpečně identifikovat pouze hrobku krále Dareia I, vládnoucího v letech 521 - 486 př. n. l. Ostatní tři hrobky se většinou připisují Xerxesovi I, Arteaxerxovi I a Dareovi II. Uvnitř hrobky Dareia I. je řada postranních chodeb a místností, které by poskytly prostor přinejmenším třem sarkofágům. O tom, kde byl pohřben sám král, se pochopitelně diskutuje. Pozoruhodné jsou i monumentální sásánovské reliéfy, zejména „historický“ reliéf krále Šápúra I z 3. století př. n. l. Vstup do každé hrobky je ve středu každého kříže, který se otevírá do malé komory, kde král ležel v sarkofágu. Hluboko pod achajmenovskými hrobkami, blízko úrovně země, jsou ve skalách vytesané reliéfy s velkými postavami Sasánovských králů. Nejslavnější ukazuje Sassanského krále Sharpurjá na koni, s římským císařem Valeriánem. Hrobky byly vypleněny po dobytí Achajmenovské říše Alexandrem Velikým.

Text: popis
22.3. 2020 - Pavel Vítek