Chvalkovice

Hradisko

Graficke pismenko Nejvyšším místem Litenčické pahorkatiny je vrchol od pradávna nazývaný Hradisko, což značí, že se zde téměř jistě nacházelo nějaké dávné opevnění. V lokalitě doposud nebyl proveden žádný oficiální archeologický výzkum a o existenci, zřejmě pravěkého, opevnění se tedy může pouze spekulovat.

 
Graficke pismenko Pravěké osídlení dosvědčuje nález hrobu kultury se zvoncovitými poháry z eneolitu, závěrečné fáze doby kamenné, objeveného na počátku 20. století. V 30. letech 20. století bylo nalezeno paleolitické sídliště pravěkých lovců ze starší doby kamenné. Podrobnějších výzkumů, které by prokázaly existenci opevněného sídliště, se však Hradisko hned tak nedočká. Kvůli nedostatku financí se dnes provádí hlavně záchranné výzkumy při různých stavbách.
 
Graficke pismenko Traduje se, že na jižním svahu Hradiska bývala dříve místa, jímž se říkalo Lochy. Mělo se jednat o mělké čtvercové jámy s černou hlínou, v nichž měly být nalezeny popelnice, ohniště a mnohé další nálezy. Ve středověku zde prý měla stát dřevěná tvrz. O strategické poloze lokality má svědčit i vojenské ležení vyznačené na mapě z roku 1630. Podle místních se zde dříve měly nacházet nějaké terénní pozůstatky opevnění.

Text: historie
17.1. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj: https://vyskovsky.denik.cz další