Graficke pismenko Budkovické hradiště bylo objeveno poměrně nedávno, v roce 1990. Podle archeologických nálezů zde bylo osídlení ve starší době železné, typu horákovské kultury (750-400 let př. n. l.). Hradiště leží východně necelý kilometr od vsi Budkovice na protáhlém výběžku kopce mezi řekou Rokytnou a železniční tratí vedoucí lesem, kde je bývalá železniční zastávka Budkovice. Těsně před lokalitou vede modrá turistická značka ze vsi Rokytné údolím řeky kolem přírodní památky Budkovické slepence do Němčic. V prostoru hradiště byly zjištěny pozůstatky chýší, které měly dřevěnou kostru vymazávanou hlínou, jak doložil nález otisku vypálené hlíny, zřejmě po ničivém požáru. Rozloha osídlené plochy činí asi 0,2 ha.

 
Graficke pismenko V prostoru Budkovic se nacházejí ještě další dvě hradiště - Budkovice I., kde jsou zbytky středověké tvrze, a Budkovice-Holý kopec.

Text: historie
6.12. 2015 - Ivo Rozehnal - použitý zdroj datace web archiv.zrcadlo / expedicespeculum