hrad Zlín

Hradisko

Graficke pismenko Terénní dispozice hradu v poloze „Hradisko“. Hrad pravděpodobně založil v polovině 13. století Vilém z Hustopečí, který získal od krále velký majetek na jižní a východní Moravě. Hrad pravděpodobně zanikl na počátku 14. století. Usuzujeme tak, protože není jmenován v kupní smlouvě z roku 1322, kdy ho kupuje od Vilémových vnuků královna Eliška. Brzo ho prodává Herbortovi ze Zlína, možná už on znovu obnovil hrad, nejpozději páni ze Šternberka, kteří Zlín získali v roce 1358 a stojící hrad je zmiňovaný už roku 1360. Zlínská větev zde sídlila do konce 14. století. Za husitských válek získává válečný zbohatlík Petr Roman z Vítovic a roku 1437 ho jako jeho majetek nechávají přepsat Šternberkové do desek. Umírá bez potomků a jeho majetek připadá králi jako odúmrť. Proto toto zboží daruje král Matyáš Korvín svému hejtmanovi Václavovi Tetourovi z Tetova. On nebo Petr Roman zakládají tvrz při městečku na místě nynějšího zámku. Za jejich éry byl pravděpodobně naposledy přestavěn hrad a přetrvávali na něm část 16. století. V roce 1571 panství prodávají. Poslední zmínka o tvrzi je z roku 1596 a po poškození Bočkajovci v roce 1605 je přestavěna na zámek. Doba zániku hradu není známa.

Text: historie
14.4. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, Praha 2001