hrad Zítkov

Choceňský hrad

popis hradu

Graficke pismenko Hrad Zítkov se nachází na hraně terasy na protáhlé ostrožně orientované ve směru severozápad-jihovýchod. V nejužším místě jej od zbytku ostrožny odděluje strž rozšířená v šíjový příkop. Za ním se nachází předhradí, v jehož čele je výrazná oválná vyvýšenina s okrouhlou prohlubní na vrcholu – zbytek opevnění (snad věže) chránícího vstupní bránu. Plocha předhradí je rovná bez viditelných stop zástavby, pouze nízký valovitý útvar na severozápadě by se dal považovat za zbytek opevnění.

 
Graficke pismenko Jádro od předhradí odděloval druhý šíjový příkop, na severní straně jádro obklopoval třetí obloukovitý příkop spřed nímž byl vyhozen val. Vlastní jádro má oválný půdorys, oproti předhradí má převýšení vytvořené pravděpodobně uměle navezením. Na jižní a severní straně jsou stopy po dvou v podstatě rovnocenných podsklepených budovách, podle popisu A. Sedláčka byly kamenné, ve vyšších úrovních byly použity cihly a hrázděné zdivo. Vzhledem k ne příliš stabilnímu štěrkopískovému podloží mohlo být využíváno i lehčí zdivo s větším podílem dřeva.
 
Graficke pismenko Více poznatků o podobě a dějinách hradu by mohl přinést již jen doposud chybějící archeologický průzkum.

Text: historie
18.12. 2004 - Zany