hrad Zítkov

Choceňský hrad

dějiny hradu

Graficke pismenko V těsném okolí Chocně je několik opevněných lokalit, jejichž vzájemné vztahy a souslednost jejich existence je prozatím nejasná. Jednou z nich je i hrad Zítkov nacházející se ve svahu nad železniční tratí severozápadně od Chocně. Díky nejednoznačným pojmenováním nelze přesně určit, které z historických zpráv se vztahují k Zítkovu a které k dalším opevněným lokalitám v jeho okolí.

 
Graficke pismenko Choceňské panství patřilo v první třetině 14. století Mikuláši z Potštejna. Protože se Mikuláš dopouštěl loupeží zasáhl proti němu roku 1338 markrabě Karel a podle vlastního životopisu „zbořil jsem Choceň a četné hrady pána z Potštejna“. Zbořeným choceňským hradem byl pravděpodobně Hlavačov nacházející se cca 1 km severně od Zítkova. Mikulášův majetek byl zabaven, ale později byla část navrácena jeho synům.
 
Graficke pismenko Roku 1341 bylo choceňské panství rozděleno mezi pány z Lichtemburka a ze Žampachu. Někdy ve druhé polovině 14. století si Lichtemburkové na své polovině postavili nové sídlo zmiňované poprvé roku 1388 jako Nový hrad. Tím byl s velkou mírou pravděpodobnosti náš Zítkov. Ani další zmínky o choceňských sídlech v pramenech není možné jednoznačně ztotožnit s tím či oním, proto nelze ani odhadnout, kdy a jak Zítkov zaniknul.

Text: historie
20.1. 2004 - Zany