hrad Vršatec

Oruslankw, Orozlankw, Orozlanky, Lebenstein, Wrssatec

Graficke pismenko Zřícenina hradu leží v jihozápadní části Vršatských bradel v Bielych Karpatoch, v části nazývané Vršatecké hradné bradlo, které přímo ční nad obcí Vršatecké Podhradie. Jediná škoda je, že pozůstatky zdí, které z hradu dosud stojí, nejsou od obce téměř viditelné a  z vrcholku skály už takřka zmizely, jinak by to byl jistě vyjímečný pohled. Dobře vidět jsou však pozůstatky dlouhé budovy v dolním hradě a bašty od ubytovacího zařízení severozápadně od hradu, nacházejícího se na druhé straně kopce než je obec. Odtud však již hradní bradlo nepůsobí tak impozantně jako od jihu, ale pohled stojí za to. Jak už bylo naznačeno, hrad ve své konečné podobě zaujal jak vrcholek bradla, tzv.horní hrad, tak i poměrně širokou plošinu na jeho severozápadním úbočí, kde se rozprostíral tzv.dolní hrad, oproti hornímu byl o pár desítek metrů níž. Původně se jednalo o předhradí, které až v průběhu 16. a 17.století získalo modernější opevnění a stalo se plnohodnotnou částí hradu. Pozůstatky dolního hradu jsou poměrně čitelné, nejlépe se zachovala nepravidelná budova v severním rohu, dosud ve výšce prvního patra s několika otvory po oknech a k ní navazující pozůstatky protáhlé zaoblené bašty, chránící předpokládaný vstup do hradu. V západním rohu dolního hradu jsou dobře patrné zdi zalamované bašty a k ní přiléhající náznaky stavení. Mezi nimi jsou v obvodové hradbě náznaky ještě jedné, okrouhlé bašty, ze které však zůstaly jen malé útržky zdiva. Další stavení obdélného půdorysu stálo ve svahu pod horním hradem, který měl lichoběžníkový tvar s dominantní obytnou věží, ze které dnes již stojí postupně se rozpadající torzo. Věž byla viditelně částečně zasekaná do skály, v jejíž východním rohu jsou do ní vysekané dva pravidelné otvory, pod jedním je dosud zachovaná část arkýře. Pod věží je, podle vstupu jistě upravená, malá jeskyně, která byla určitě nějakým způsobem využitá. Vstup do horního hradu vede jedině skalní průrvou, nad níž jsou zbytky hradby. Původní vytesané schody, které sem vedly, nejsou už patrné. Pro ty odvážnější je ještě možné vylézt až na úzký a po stranách velmi strmý vrcholek bradla, odkud je na torzo věže a horní hrad krásný pohled. Mnohem působivější je však za dobrého počasí nádherný rozhled po okolí, především na jih a východ.

Text: turistické
15.8. 2005 - Roman Řezáč