hrad Vrbice

Furwitz, Furbitz

Graficke pismenko Hrádek neznámého jména byl objeven teprve v listopadu 2013. Pozůstatky amatérských výkopů na hradišti ale svědčí o nějaké formě výzkumů před mnoha lety. Jeho vznik patrně souvisel s majiteli nedalekých vsí Vrbice, Bedlna či Děkova. První písemná zmínka o Vrbici a Bedlně pochází z roku 1275, když si dělili majetek synové Sulislava z Trnovan, Bohuslav a Sulislav. O sto let později, roku 1382, byla jako odúmrť po zemřelých sourozencích Hanuši a Alžbětě věnována Vrbice králem Oldřichu Slepcovi.

 
Graficke pismenko Hradiště má tvar elipsy, s delší osou orientovanou ze západu na východ a z nejzranitelnější východní strany byla ostrožna přeťata příkopem s valem. Val je nejmohutnější z jihovýchodní strany. Z ostatních stran ho chránily strmé svahy a další opevnění a obytné stavby byly patrně zbudovány ze dřeva. Podle současných vědomostí se jednalo o malé feudální sídlo, postavené snad ve 14. století.

Text: historie
2.1. 2016 - Hláska XXV, č. 3, 2014,