Graficke pismenko Hrádek (neustále však mějme na paměti podmíněnost jeho existence, dokud nebude doložený archeologickým výzkumem) měl protáhlý tvar. Výběžek byl extrémně úzký, jeho šířka se pohybuje okolo 6–9 m. Jádro hrádku vyděloval šíjový příkop. Jeho náznaky jsou dosud patrné. Podle dnešní situace mohla být jeho šířka okolo 12 m. Jeho převýšení od pokračující šíje na severozápadě je jen asi 1 m. Směrem k hrádku je však převýšení asi 2 m a nad příkop se tak zvedá asi 8 x 7 m velká plošinka, která mohlo zaujmout nějaké vstupní stavení či věžička. Nad ní následuje opět o něco vyvýšená, asi 15 x 5 m dlouhá rovná plocha (snad třeba i nějaká forma předhradí?). Těsně pod touto úzkou plošinou se táhne snížená plocha, přibližně stejné velikosti, která nejspíš také patřila k hrádku. Samotný konec výběžku zaujala zarovnaná plocha o rozměrech asi 12 x 8 m. Od zmíněné úzké plošiny je oddělena výrazným projmutím. Zda jde o příkop není jisté, neboť toto projmutí nepřerušuje obě plošiny zcela, ale pouze se do nich „zakusuje“ směrem od severovýchodu. Obě plošinu jsou navíc ve stejné výškové úrovni. Je tak otázkou, zda byly odděleny a nebo tvořili původně celistvé jádro a projmutí není pozůstatkem po nějaké stavbě. Každopádně na konci výběžku (v nejchráněnějším místě) by se dobře vyjímala obytná věžovitá stavba. Náznaky v podobě prohlubní jsou i na severovýchodním boku, ovšem několik metrů pod nejvyšším místem a nejspíš jsou novodobého charakteru. Na povrchu nejsou patrné žádné zbytky kamenů. Vrchní plocha hrádku je porostlá travou a v příležitostném narušení porostu je patrná kamenito-písčitá zemina. Na povrchu se oficiálně zatím nepodařilo nalézt ani zlomek keramiky. Je však hojná na poli pod sídlem. Podle utváření místa (pokud zde hrádek stával) bych se jistě klonil k dřevěné podobě a možné je také to, že hrádek nebyl zcela dokončený.

 
Graficke pismenko Asi 1 km severozápadním směrem se nachází lokalita zvaná Hrádek u Vítovic. I zde se uvažuje zatím nepotvrzeně o středověkém využití v kontextu s historickými událostmi (viz historie). Ani na tomto místě však není archeologicky doložené středověké využití. S jistotou je zde zatím doloženo osídlení v pravěku (viz samostatné heslo na tomto webu). Pokud se však potvrdí, že Hrádek u Vítovic byl buď jen vojenskou základnou, či možná nebyl ve středověku využitý vůbec, značně se zvýší pravděpodobnost, že toto popisované místo, označené jako hrádek Vítovice bylo sídlem patřícím ke středověké vsi a možná jeho osudy a důvody vzniku korespondují s úvahou popsanou u historie tohoto místa.

Text: popis
19.2. 2008 - Roman Řezáč