Graficke pismenko Možné místo středověkého hrádku, na úzkém výběžku nad severním okrajem obce. V prvé řadě je třeba upozornit, že toto místo není potvrzeno archeologickým výzkumem a považujeme je za místo středověkého hrádku pouze podmíněně. Že zde hrádek či opevněné sídlo mohlo stát, usuzujeme z velice příhodného utváření terénu, polohy na strategickém místě přímo nad obcí a v neposlední řadě ze zřejmých terénních úprav a náznaku příkopů. Stejně tak stavbě sídla nahrává částečně i historické okolnosti osudů vsi ve středověku (viz historie). Podobně je například situovaný hrádek zvaný Dobřínsko (okr. Znojmo). Stejně jako toto místo není zatím doložené archeologickým výzkumem či nálezy. Zaujalo také dlouhý a velice úzký výběžek s podobným terénním utvářením.

 
Graficke pismenko Archeologicky potvrzený je však hrádek Újezd u Černé Hory, který patří také k sídlům situovaným na extrémně úzkém konci hřebene. Výběžek je vítečně chráněný od jihozápadu, kde stráň příkře spadá až do údolí Vítovického potoka, kde také vede turisticky značená asfaltová cesta. Na této stráni jsou také patrné stopy po lámání kamene. Ne sice velkého rozsahu, přesto nelze vyloučit, že mohla být odlámaná i nějaká část hrádku, který tak mohl být ve skutečnosti o něco větší, respektive širší. Případně mohl využít ještě nějaký boční krátký výběžek, v současnosti odtěžený. Této hypotéze nasvědčuje fakt, že po vylámání kamene zůstala zbytková stěna od cesty místy až 10 m daleko a tuto mezeru mohl zaujmout zmizelý blok skaliska, sahající původně až na vrchol výběžku, který tak v minulosti mohl být o několik metrů širší.
 
Graficke pismenko Druhý bok hrádku, severovýchodní, má také po bocích předpokládaného jádra dostatečně prudké svahy, ale převýšení a strmost nejsou už tak velké jako na opačné straně. Dnes podél tohoto boku vede polní cesta, stoupající k blízkému hřišti. Tím, že cesta a okolní terén výrazně stoupá, se převýšení oproti terénu směrem na severozápad snižuje a v místě předpokládaného šíjového příkopu už činí jen asi 5 m. Dobře chráněný byl i konec výběžku, na jihovýchodě. Terén zde sice klesá pozvolněji a šíje neklesá tak prudce, přesto to byla ochrana dostatečná. Podle utváření možná konec zaujala nějaká předsunutá obranná stavba. Tento konec dnes ve spodní části zabírá novodobá zástavba. Nejméně byl pak hrádek chráněný od severozápadu, kde šíje pokračuje a mění se později v náhorní planinu. Jádro hrádku však nepřevyšuje.

Text: popis
19.2. 2008 - Roman Řezáč