Historie a souvislost s blízkým Hrádkem u Vítovic

Graficke pismenko V první řadě je třeba jasně oddělit dvě lokality, blízké názvem i polohou. Námi popisovaný hrádek Vítovice hned nad obcí a lokalitu zvanou Hrádek u Vítovic, vzdálenou asi 1 km severozápadně od obce.

 
Graficke pismenko Středověká historie obou není vůbec vyjasněna. Hrádek u Vítovic, možné další středověké sídlo, také není archeologicky potvrzeno a uvažuje se, že pokud sloužilo ve středověku, tak jen jako základna bojových oddílů. Že však byl Hrádek u Vítovic osídlen již v pravěku, potvrzeno je. Nálezy z let 1982 a 1988 pocházejí z kultury jevišovské z pozdní doby kamenné a z kultury horákovské z doby halštatské. Jisté je, že ves Vítovice koupil v roce 1406 Mikeš Roman z Myslejovic. Jeho synem byl Petr Roman z Vítovic. Ten byl na straně vládnoucího rodu a v Zikmundových službách se jistě uplatňovala velice často i jeho bojová družina, která působila na střední a jižní Moravě. Služba to byla velice výnosná, zvlášť v době válek, a tak si mohl Petr Roman dovolit koupit v roce 1437 zlínské panství. Vítovice pak od něj odkoupil v roce 1448 rod z blízkých Šumic. Zdá se tedy, že opevnění na Hrádku u Vítovic sloužilo (pokud se to potvrdí) ve středověku pouze krátkou dobu, snad dvě desetiletí, tedy za místního působení Petra Romana a to do roku 1437, než získal zlínské panství, respektive do doby než Vítovice připadly Šumicím v roce 1448. I z důvodu jeho životní náplně, jako válečníka, je pravděpodobné, že Hrádek u Vítovic sloužil jen jako základna pro něj a jeho družinu, pokud se zrovna zdržoval ve Vítovicích. Neměl proto potřebu zde budovat jiné sídlo. Valy pravěkého hradiska byly pro ochranu tábořiště vojenské družiny postačující a jejich velitel si pro svoji potřebu zřídil menší pevnůstku, opevněnou příkopem a valem v zadní části pravěkého opevnění. A teď k našemu nepotvrzeného hrádku nad Vítovicemi. Pokud by hrádek Vítovice přímo nad obcí skutečně potvrdil archeologický výzkum, bylo by třeba hledat důvod jeho vzniku. Vznik hrádku by mohl být totiž spojený s rokem 1407, tedy s dobou, kdy ves Vítovice koupil otec Petra Romana, Mikeš Roman z Myslejovic. Ten si mohl za sídlo vybrat velice příhodný výběžek přímo nad obcí. Je možné, že sídlo nestihl před svoji smrtí ani dokončit a jeho syn Petr Roman si nakonec vybral za základnu vzdálenější Hrádek u Vítovic, neboť ten poskytoval neporovnatelně větší prostor pro jeho družinu. Všechny tyto otázky jsou však jen mojí úvahou. Možné je také totiž to, že ve středověku nebyl využitý jak Hrádek u Vítovic (jedná se tedy pouze o pravěké, archeologicky doložené opevnění), tak i hrádek Vítovice a sídlo příslušející ke vsi je třeba hledat jinde a námi popisovaný hrádek zde tedy nestál a všechny náznaky, které dnes ukazují na středověké sídlo, jsou pozůstatky nějakého jiného objektu.

Text: historie
19.2. 2008 - Roman Řezáč