Jak se zalidnilo údolí vinařické

Graficke pismenko Byl jeden bohatý pán ten měl tři syny. Jednomu říkali Diviš, druhému Smil a třetímu Chval. Otec jim dal služebnictvo a peníze i řekl „ jsem ještě mlád, vás je více a všichni nemůžete doma zůstat. Ohlédněte se ve světě po něčem. Vydali se tedy na cestu, až přišli do zdejšího údolí, kde se jim velice zalíbilo. Bylo tu mnoho ryb a zvěře, proto se usadili. Aby nebyli daleko od sebe, zůstal Diviš tam, kde jsou dnes Divice, Smil ve Smilovicích a Chval v Pochválově, kteréžto osady dostaly po nich jména. Bydliště Chvalovo bylo pod usedlostí Mohlovou říkalo se tam „u starých ševců (Majer)“, Smilovo bydliště bylo tam, kde nyní Šlégr a Divišovo v místě, kde je Schwarzenberský dvůr.

 
Graficke pismenko Po dlouhém čase přišel rod na rod, jeden žil dobře, druhý špatně, jeden prodal, druhý koupil, lid se měnil, páni nemohli všecky pozemky obdělati, předali je lidem. Tak vznikly obce, které musely pány živit a zadarmo jim dřít, kdo nechtěl, byl bit. Po bitvě bělohorské byly celé Čechy nemocemi a dlouhou válkou vylidněny. Do Pochválova, kde nebylo ani človíčka, vše vyhynulo, přišli dva muži, jeden se jmenoval Gregor a druhý Dever. Byli to vyhnanci. Bylo po nich pátráno, ale v Pochválově byli dobře schovaní, protože celá obec byla lesy obklopena. Příčina, proč byli stíháni, není známa. Po čase usadili se v Pochválově Dáňa a bratří Emingrové, kteří se přiženili ke Gregorům a Deverům a později i k Dáňovům. (Přídom Gregora. Devera-Deveříček, Dáňa jsou ještě dnes v Pochválově a majetníci těchto přídomků vlastním jménem Emingrové se jmenují.)

Text: pověsti
21.8. 2005 - sebrané spisy lidového vyprávění