hrad Turniansky hrad

Turňanský hrad, Turňa nad Bodvou, Thorna, Torna

TURNIANSKY HRAD 2. časť

Peter Slávik