hrad Štíty

Na zámku, Kröglerswald

Graficke pismenko Lokalita neznámého hrádku, lidově zvaná Na zámku, leží asi 1,5 km jižně od města Štíty. Podle všeho zde byla umístěna menší sídelní a obranná středověká fortifikace, která zřejmě předcházela hrádku ve Štítech. Jak uvádí A.Sedláček, je možné že zde bylo prvotní místo loupeživého rytíře Ješka ze Šilperka, který byl v r. 1308 nejobávanějším lapkou v okolí. Zda místo opevnil, či již existovalo se nedá průkazně zjistit. Je však možné, že po ztrátě hrádku v Šilperku, který po nějaký čas držel, se na lokalitu navrátili jeho potomci, či stále průběžně existoval. Pokud tak bylo, tak jistě před polovinou 14.století, kdy Šilperk připadl Šternberkům. Kdy sídlo zaniklo není známo. Vzhledem k stavu místa však objekt neměl dlouhého trvání. Jistě to však bylo dávno před rokem 1590. Existuje totiž písemný záznam, že Jan Žalkovský bydlel v nějaké rezidenci na "Zámeckém vrchu (Schlossberku)" - pravděpodobně šlo o místo jihozápadně od městečka a s bývalým sídlem už nemělo nic společného. Písemné prameny o hrádku mlčí, ale vzhledem k dalším dvěma sídlům v těsné blízkosti vznikají spíše další hádanky a nejasnosti., které asi nebudou nikdy zodpovězeny.

Text: historie
15.6. 2015 - Ivo Rozehnal - zdroj článku: M.Plaček - Povrchová prospekce reliktů šlecht.sídel na Šumpersku 2002