Graficke pismenko Podle dochované pověsti se kolem roku 1770 u hradu objevil jakýsi podivín se svými kamarády. Ti prý v okolí hradu vykopali jakousi starou zvlhlou knihu. Při bližžším prozkoumání zjistili, že obsahuje i zvláštní list papíru, který jakoby do svazku nepatřil. Pečlivě si pergamen prohlíželi a nakonec se dovtípili, že je to klíč od pokladu. O půlnoci se tedy sešli ve sklepení hradu, kde rozdělali oheň, postavili se okolo něj a chytili se za ruce. Jeden z nich začal předčítat text, který zněl jako zaříkadlo. V tom okamžiku se zvedl vítr a následně se přihnala vichřice. Hradem se začaly ozývat strašidelné zvuky, což muže vyděsilo, a proto se rozutekli. Zaříkač tak nestačil dočíst text pergamenu až do konce.

 
Graficke pismenko Co se stalo, už nikdo přesně neví. Prý vše ztemnělo a podivín se probudil ráno pod zříceninou hradu, ale nikoho ze svých přátel nenašel. Tato historka se zakládá na skutečné události – neboť dle dochovaných historických pramenů opravdu existoval jakýsi francouzský dobrodruh, který prý na hradě vyvolával duchy a byl potom uvržen do vězení, avšak během přepravy se mu podařilo uprchnout.

Text: pověsti
18.7. 2010 - Phar.Lap podle P. Toufar: Magická místa Čech a Moravy sv. II., Brno : MOBA 2004