hrad Rychleby

Reichenstein

O Gernotovi

Graficke pismenko Po skončení bojů mezi Čechy a Poláky o Slezsko spravoval hrad dobrotivý rytíř jménem Gernot. Protože už byl starý a službou v odlehlém kraji unaven, prosil knížete, aby jej zprostil úřadu. Jednoho večera se před branou objevil rytíř v zeleném brnění s menším doprovodem zbrojnošů a prosil o vpuštění. Pak se představil jako Gernotův nástupce. Pán hradu jej radostně přijal a dobře pohostil, nic netuše, že je to zlý duch. Hned první noc noví příchozí pobili celou posádku i Gernota a z hradu učinili loupežnické sídlo. Zelený rytíř měl především spadeno na mladé dívky, které lákal do hradu a pak nechal zhynout v hladomorně. Jednu ze svých krásných obětí však chtěl pojmout za ženu. Dívka netušila, v jakých rukou se ocitla a teprve když přivolaný kněz odmítl rytíře s dívkou oddat a byl za to sekerou zabit, poznala dívka, co je nový pán zač. Statečně proto odmítla jeho nabídku k sňatku, i když ji ukázal kosti zabitých dívek, které se mu protivily.

 
Graficke pismenko Mezitím se obyvatelstvo z okolí pozvedlo proti hradu se zbraněmi, vyvrátilo jej a posádku zahubilo. Zelený rytíř dík své kouzelné moci včas uprchl, ale ještě stačil stále vzdorující nevěstu proměnit v hada.

Text: pověsti
3.12. 2004 - Jan Rolenc, Rychleby - 14. svazek vlastivědných průvodců