hrad Rogowiec

Hornschloss, Hornsberg, Hornšperk

Graficke pismenko Původně dřevěné opevnění na vrcholu Rogowiec nechal údajně vybudovat již ve 12. století Boleslav I. Vysoký (Bolesław I. Wysoki [1127-1201]). Na jeho místě byl před koncem 13. století, za svídnicko-javorského knížete Boleslava I. Surového (Bolko I. Surowy [1252?–1301]), postaven nový zděný hrad, který spolu s dalšími hrady tvořil obrannou linii chránící jižní hranice Polska. Poprvé se vzpomíná v roce 1292 jako Hornberch Castellanus. Později se zřejmě na čas stal sídlem loupežníků. Někdy v 14. století byl hrad upraven a rozšířen.

 
Graficke pismenko V roce 1353, za vlády knížete Boleslava II. Malého (Bolko II Mały [1312?–1368]), se český král Karel IV. oženil s Annou Svídnickou (1339-1362), jedinou dědičkou svídnicko-javorského knížectví, čímž hrad začal ztrácet význam hraniční pevnosti. Po Bolkově smrti se na čas správkyní svídnicko-javorského knížectví stala jeho manželka Anežka Habsburská. V letech 1361-1374 byl purkrabím na hradě ustaven Mikołaj Bolcze. V roce 1392, po smrti Anežky Habsburské, celé svídnicko-javorské knížectví připadlo České koruně. Poté se hrad stal soukromým majetkem, protože již zcela ztratil svůj strategický význam. Během husitských válek byl hrad dobyt a zpustošen husity. V následujících letech se stal sídlem loupeživých rytířů, které vyhnalo až wrocławské vojsko.
 
Graficke pismenko Poté opuštěný hrad koupili Schellendorfové, vlastnící i nedaleký hrad Radosno, kteří však začali také loupit. V roce 1483, na příkaz českého krále Matyáše Korvína, hrad dobylo a pobořilo vojska Georga von Steina. Poté již nebyl obnoven a stal se zdrojem kamene pro okolní obyvatelstvo. Koncem 20. století proběhl archeologický průzkum a konzervace zdiva.

Text: historie
26.1. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj: Leksykon zamków w Polsce, Kajzer Leszek, Arkady 2007,http://www.zamkipolskie.com, https://pl.wikipedia.org a další