Graficke pismenko Před hradem je od severu přístup přerušen příkopem, zčásti vysekaným ve skále, který je široký až 12 m a dosahuje hloubky až 4 m. Na skalním bloku je formováno předhradí se zadním hradem.

 
Graficke pismenko Mezi předhradím a zadním hradem je mělký příkop a za ním skalisko vysoké až 4 m, kde lze předpokládat hlavní věžovitý objekt jádra hradu. Zadní hrad patrně obklopovala kamenná hradba, čemuž nasvědčují zbytky zdiva na západní straně.

Text: popis
10.8. 2007 - Jan Laurýn (Plaček M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Libri, 2001)