Radenovy poklady

Graficke pismenko Báječné poklady radyňské, uložené v podzemních sklepeních, nashromáždil prý zakladatel hradu Raden, bohatý rytíř, vzbuzující však hrůzu, neboť měl šeredné, znetvořené uši. Zle bylo s dívkou, jež se mu zalíbila. Stala-li se jeho ženou, tu děcko, jež mu povila, mělo touž zrůdnost jako rytíř sám. A Raden, šíleje z toho hrůzou a vztekem, zabil pak ženu i svoje dítě. Za to ho měla stihnouti věčná, pekelná muka. Leč krutý Raden dal se ke konci svého života na pokání, činil mnohé bohulibé skutky, a proto byl vzat na milost. Byl potrestán jen tím, že byl zaklet ve svůj hrad. Musí tu po smrti blouditi, dokud někdo z jeho příbuzenstva nezasedne na papežský trůn. K službě na Radyni byl mu dán jiný zloduch – černý Hanuš, který s ním a s černým psem radyňské poklady střeží.

 
Graficke pismenko Kronikář Beckovský, zaznamenávající události své doby i pověsti tehdy rozšířené, napsal ve své „Poselkyni starých příběhů českých“: „Na vrchu spatřuje se pustý hrad Radyně, do kterého žádný nejde, obávaje se, aby ho v něm nějaké neštěstí nepotkalo. Neboť od svých předků toho známo mají, že v tom hradu všelicí duchové se zdržují, od kterých kdokoliv do něho vejde, nějakou nesnází trpěti musí. Jest v tom hradě veliký poklad: neboť častěji časů předešlých vidín byl černý pes na železné truhle ležící.“
 
Graficke pismenko Kdo prý se chce toho pokladu zmocniti – bájil lid – musí prý nakresliti kolem sebe svěcenou křídou kruh a podél něho položiti na zem řetězy. Černou slepici, kterou si musí vzíti s sebou, vyhodí z kruhu psovi, který poklad hlídá. Pes chňapne po slepici a počne ji sápati. Tehdy je třeba využíti nestřežené chvíle a nabrati si zlata, kolik je jen libo. Jakmile však přestane pes žráti, musí hledač pokladů utéci, chce-li svůj život zachovati.
 
Graficke pismenko A protože bylo jen málo těch šťastných, jimž se podařilo oklamati toho psa, spočívá dosud v lůně hory pod troskami hradu velký poklad a chystá štěstí svému nálezci.

Text: pověsti
2.9. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků