Graficke pismenko Hrad zaujímá vrchol strmé skály na táhlém vápencovém bradle. Je tak svou extrémní polohou oprávněně označován za orlí hnízdo. K jeho obraně stačila posádka o síle dvaceti dobře vyzbrojených mužů.

 
Graficke pismenko Na samém vrcholu skály se rozkládá jádro hradu s nepravidelně polygonálním donjonem (obytnou věží) na severovýchodě. Donjon pravděpodobně pochází z 12. století, z doby katarů. Ve 13. století byl hrad rozsáhle zrekonstruován Francouzi. Celý interiér donjonu dnes zaujímá velký čtverhranný sál s křížovou žebrovou klenbou, podepíranou centrálním pilířem. Sál má rozměry přibližně 7x7 m. Jeho výška se zdá být větší, to je ale dáno tím, že návštěvník dnes stojí v úrovni přízemního prostoru, který byl původně pod dřevěnou podlahou velkého sálu. Sál osvětluje jediné veliké okno v jižní zdi.
 
Graficke pismenko Na jižní straně k donjonu přiléhá čtverhranná schodišťová věž s točitým schodištěm. Ta spojuje nádvoří s velkým sálem donjonu a poskytuje přístup na jeho ochoz. Z ochozu donjonu je nádherný výhled do kraje a dolů na hrad.
 
Graficke pismenko Nádvoří jádra hradu se rozkládá podél jihozápadního průčelí donjonu. Na jihu je ohraničeno zříceninami jižního paláce a na západě budovou, která měla více provozní a hospodářský účel. Zde byla i vodní cisterna. Brána do jádra hradu se nachází v přízemí jižního paláce.
 
Graficke pismenko Mnoha návštěvníkům dnes zcela unikne vstup do kasemat. Ten se nachází na spodním konci točitého schodiště schodišťové věže. Kasematy se táhnou podél východní paty donjonu. Hrad byl na této straně nejvíce ohrožen vrcholem celého bradla, od hradu odděleného hlubokou roklí. Také proto je na této straně zdivo donjonu podstatně silnější. Kasematy mají na délku přibližně 20 m.
 
Graficke pismenko Dolní hrad se nachází na dvou nižších terasách v západním svahu hradní skály. Střední terasa obsahuje pozůstatky další vodní cisterny a také obytnou budovu pro vojáky. Dolní terasa je na severní, západní a jižní straně ohraničena obvodovou hradbou. V jejím severozápadním nároží se nachází první hradní brána. Přístupová cesta stoupá strmě po schodech úzkým portálem brány a pak stále po schodech přes první a druhou terasu k bráně do jádra hradu. Přístup do hradu byl tak jedině pro pěší.
 
Graficke pismenko Dnešní první brána nebyla původně v pořadí první. Podél přístupové cesty jsou patrné pozůstatky předsunutého opevnění a cesta tady byla pravděpodobně několikrát přehrazená. Nacházely se zde také stáje pro koně a další hospodářská stavení. Existenci další brány je také možno předpokládat v prostoru vstupu na střední terasu. Hradní zdivo bylo v nedávné době zakonzervováno.
 
Graficke pismenko Parkoviště, toalety, pokladna a obchod s občerstvením a se suvenýry se nachází přibližně 300 m pod hradem.

Text: popis
2.9. 2012 - Pavel Semple