Plankenberk

Graficke pismenko Na levém břehu říčky Nectavy, jsou zbytky mohutného středověkého hradu Plankenbergu. Ten je situován na kopci obtékaného dvěma potoky, které se pod hradem stékají a plynou do zmíněné říčky. Zachovány jsou zbytky zdiva, valy, příkopy a terasy. Hrad vznikl po r.1352, kdy stavbu započali realizovat příslušníci rodu z Lipé. R.1361 rozestavěný hrad získal moravský markrabě Jan. Hrad dokončil a nazval jej podle způsobu stavby Plankenberg - Planke znamená lať, trám - Trámová hora. Pod hradem bylo vybudováno podhradí. Vstup do něj byl ze zadní strany a bylo chráněno dvojitým valem.

 
Graficke pismenko Po smrti markraběte Jana r.1375, hrad obdržel jeho syn Prokop. V r.1386, daroval hrad lénem Ješku Puškovi z Kunštátu, svému věrnému spojenci v bratrské válce na Moravě. Zřejmě věřil, že tím hrad zachrání, neboť trnavské panství Joštovi spravoval Ješkův bratranec Herolt Starší z Kunštátu a Skal. Přesto r.1400 byl v stále trvající válce s markrabětem Joštem, hrad dobyt. Po r. 1401 markrabě Prokop zastavil hrad Janu Boskovicovi z Brandýsa.
 
Graficke pismenko R. 1412 Plankenberg získal s městem Jevíčkem od krále Václava IV., Herolt mladší Puška ze Skal a Kunštátu. V době husitských válek byl hrad v držení husitského vojska. Stal se jeho významným opěrným bodem. R.1422 byl hrad pravděpodobně dobyt a zničen křižáckým vojskem, které tehdy táhlo na hrad a město Moravskou Třebovou, pod velením vratislavského biskupa Konráda.
 
Graficke pismenko Poslední zmínka o hradu je z r.1475, kdy Jan Plankar z Kynšperka, ve výčtu svého majetku, jmenuje i pustý hrad Plankenberg. Dnes jsou vidět valy, nepatrné části prorostlého zdiva a dodnes je poznat i hradní studna. Vypálená hlína dokazuje, že hrad byl zničen požárem. Celé hradní jádro je asi 120 m dlouhé a 30 m široké.

Text: historie
1.7. 2006 - IvoR 2006- výpisy z knih Letopisy města Jevíčka a Místní a pomístní názvy Drahanské vrchoviny(2005)