Olomoucký hrad se vyvinul ze slovanského hradiska, z něj se kolem r. 1063 vyčlenil samostatný přemyslovský zeměpanský okrsek. Hrad r. 1204 zničen požárem, obnoven Přemyslem Otakarem I. a jeho bratrem. Po r. 1253 již nesloužil jako sídlo. Přestavby v 17. a 18. stol. Od r. 1998 Arcidiecézní muzeum.
Hlavní obrázek místa
Budova Arcidiecesního musea, kaple sv. Barbory, kaple sv. Anny (zleva doprava)
© Ivan Grisa 05/2009
Areál olomouckého přemyslovského hradu s katedrálou sv. Václava, silně pozměněný pozdějšími úpravami a přestavbami, se nachází na okraji olomouckého kopce, na tzv. Václavském návrší, v okolí Václavského náměstí. Do současnosti se zachovalo jen málo viditelných důkazů o významnosti a mohutnosti tohoto hradu, který byl postupem času překryt církevními budovami a katedrálou. Nejvýznamnější částí hradu je v současnosti gotická katedrála sv. Václava a částečně dochovaný románský palác s architektonicky cenným provedením okenních otvorů. Z hradu se ještě na ploše Václavského náměstí dochovaly i zbytky románské hradby na jih od katedrály. Monumentálně dodnes působí pozůstatky hradu ze severní a severovýchodní strany, kde se na skalnatém ostrohu vypínají kamenné hradby, pozůstatek obvodové zdi románského paláce s okny, gotický arkýř, ...
Jan P. Štěpánek, 8.6. 2005

  turistické

  Arcidiézní muzeum vzniklo teprve v roce 1998. Je první tohoto typu v dějinách našeho státu. Je úzce spjato s Muzeem umění v Olomouci a Ministerstvem kultury ČR. Skrývá ty nejcenější originální památky ze sbírek církve ve stálé expozici. Na 1 100 m2 výstavního prostoru, ukazuje vývoj umění v průběhu tisíciletí. Součástí muzea jsou další čtyři sály o 360 m2, pro krátkodobé výstavy, víceúčelový sál

  Ivo Rozehnal - podle www.olmuart.cz, 26.6. 2007

  historie

  Olomoucký hrad se vyvinul ze slovanského hradiska rozkládajícího se na celém Předhradí (Petrský a Václavský pahorek). Z něj se později kolem roku 1063 (vznik je však kladen do rozmezí let 1021 až 1063) jen na Václavském pahorku vyčlenil samostatný přemyslovský zeměpanský okrsek s okrouhlou věží. Tehdy se Olomouc s hradem stala rezidencí údělného knížete a administrativním centrem Olomoucka. Hrad v této době si

  Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 8.6. 2005

  popis

  Silně pozměněný areál přemyslovského hradu a katedrály na okraji olomouckého kopce zastavěného středověkým městem. Dlouhá léta zde provádí archeologické průzkumy V. Dohnal a uměleckohistorický výzkum a restaurační práce v románském paláci A. rozehnal. Olomouc byla význačným střediskem již ve velkomoravském období, ale snad palisádou opevněný areál byl situován v jihovýchodním koutu Předhradí. Tam

  jps7, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (M. Plaček), 17.2. 2005

  Půdorys místa

  Schéma archeologických a stavebně historických zjištění v půdoryse Olomouckého hradu, A-bazilika sv. Václava, B-románský palác, C-východní křídlo, D-románský ambit, 1-pozdně románská hradba, 2-gotické opevnění Předhradí (městská čtvrť), 3-gotický parkán kolem hradu, 4-základ pravoúhlé hradby, 5-hlinitokamenný val, 6-kaple sv. Anny, 7-základy pilířů (věžic), 8-val, 9-líc základů domělé kaple sv. Máří Magdalény, 10-románská Okrouhlá věž, 11-základ zdi před průčelím katedrály, 12-předpokládaná hlavní brána hradu, 13-got. brána Všech Svatých v městském opevnení, 14-got. Hradská brána v městském opevnění, 15-kapitulní knihovna, dnes kaple sv. Jana Křtitele
  © Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
  Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc

  Místa v okolí

   kaple sv. Anny
   Podkova
   Kašna Tritónů
   Arcibiskupský palác
   sochy Herkulů
   Židovská brána
   Nový Hrádek
   vila Primavesi
   Korunní pevnůstka
   Herkulova kašna
   Caesarova kašna
   kostel sv. Mořice
   radnice
   Krajinská lékárna
   olomoucké podzemí
   Moravské divadlo
   Arionova kašna
   Jupiterova kašna
   Neptunova kašna
   Merkurova kašna
   Masné krámy
   Edelmannův palác
   Petrášův palác
   Hauenschildův palác
   dobytčí tržnice
   kostel sv. Blažeje
   kaple sv. Markéty
   Salmův palác
   Husův sbor
   tržnice
   Klášterní Hradisko
   synagoga
   Terezská brána
   Kamenný mlýn
   vila Hanse Passingera
   vila Wilhelma Briesse
   Litovelská brána
   Pöttingeum
   vila Otto Zweiga
   Salzerova reduta II
   nádražní budova
   Smetanovy sady
   socha Panny Marie
   vojenský hřbitov
   fort Galgenberg
   obecní kaplička
   kaple sv. Isidora
   fort XXII Lazecký
   Nové Sady-Povel
   fort Tafelberg
   kamenný kříž
   kostel sv. Barbory
   židovský hřbitov
   fort II
   socha Panny Marie
   kaplička
   krematorium
   fort IV
   fort XV
   kostel sv. Urbana
   kostel sv. Ondřeje
   fort XX
   boží muka
   fort V
   fort XIII
   fort Va
   fort VIII
   boží muka
   fort VII
   fort XI
   boží muka
   boží muka
   kostel sv. Jiljí
   fort XVII
   fort XIX
   boží muka
   kaple sv. Josefa
   boží muka
   boží muka
   kostel sv. Mikuláše
   fort XVIII
   Horka
   kaplička
   Vsisko
   kaple sv. Floriána
   kaple sv. Donáta
   kaple sv. Matouše
   Kožušany
   kaple sv. Anny
   dům Jiřího Wolkera
   Moravská Loděnice
   boží muka
   kostel sv. Leonarda
   boží muka
   kaple Panny Marie
   fojtství
   Svatý Kopeček
   ZOO Olomouc
   kaple Panny Marie
   Velká Bystřice
   kostel sv. Matouše
   radnice
   Dolany
   Velký Týnec
   Husův sbor
   ústínský žudr
   Grygov
   boží muka
   socha sv. Linharta
   Blatecký mlýn
   kostel sv. Floriána
   Skrbeň
   kamenný most
   kaple sv. Markéty
   boží muka
   boží muka
   kostel sv. Barbory
   Skrbeň
   most přes Blatu
   Velký Týnec
   kaple sv. Rocha
   boží muka
   zvonice
   vysílač Radíkov
   kaple sv. Rosalie
   fort II Radíkov
   Božka
   vodní mlýn
   sousoší Piety
   kaple
   parní pila a mlýn
   hasičské muzeum
   kaple sv. Floriána
   kaple Panny Marie
   socha sv. Anny
   kostel sv. Vavřince
   Obecní muzeum
   kaple
   boží muka
   Olšany u Prostějova
   žudr
   kaple
   Hanácké skanzen
   Starý mlýn
   socha anděla
   kostel sv. Floriána
   žudr
   boží muka
   boží muka
   kaple sv. Rozálie
   kaple sv. Floriána
   kostel sv. Floriána
   Betlémská kaple
   boží muka
   rychta
   boží muka
   kaple sv. Praxedy
   cukrovar
   kostel sv. Jiří
   Náklo
   Náklo
   socha sv. Floriána
   zvonice
   Majetín
   kaple sv. Floriána
   kostel sv. Václava
   kaple sv. Floriána
   dřevěná zvonička
   zvonice
   pramen sv. Víta
   pramen sv. Václava
   boží muka
   Otěhřiby
   kaple
   kaple sv. Floriana
   muzeum U veterána
   Lázně Slatinice
   pramen sv. Jiří
   Hrdibořické rybníky
   kaple sv. Markéty
   socha sv. Jiljí
   Loučany
   sloup s Pietou
   Senice na Hané
   kaple sv. Josefa
   kostel sv. Martina
   socha Ecce Homo
   Unčovice
   fara
   boží muka
   boží muka
   Lusthaus
   kaple sv. Jana a Pavla
   boží muka
   Tršice
   kaple sv. Floriána
   smírčí kříž
   Drahanovice
   Drahanovice
   kaple sv. Anny
   kaple sv. Floriána
   socha žáby
   Tepenec
   Nenakonice
   evangelický kostel
   zvonkohra
   socha sv. Iva
   boží muka
   Kokory
   kaple sv. Kunhuty
   boží muka
   Náměšť na Hané
   kostel sv. Kunhuty
   Náměšť na Hané
   Náměšť na Hané
   kaple sv. Isidora
   Dubčany
   vodní mlýn
   kaple sv. Floriána
   Daskabát
   Hluboký
   Varhany
   hrobka rodu Kinských
   Státní lom
   Kokory
   Rakodavy
   boží muka
   sloup Ecce homo
   Expozice času
   Žerotín
   Věrovany
   kaple sv. Marty
   Bílý kámen
   Penčičky
   boží muka
   mariánský sloup
   boží muka
   kříž u Čechůvek
   kaple sv. Marka
   kaple
   kaple sv. Anny
   Čekyně II
   sušárna chmele
   kaple Panny Marie
   kostel sv. Jiří
   Dubový kopec
   povodňové zídky
   Držovice
   kostel sv. Markéty
   Šternberk
   Čelechovice na Hané
   Vrahovice
   Zelená budka
   cukrovar
   Citov
   sousoší Kalvárie
   kaple sv. Otýlie
   Žeravice
   socha sv. Floriána
   zvonice
   kostel sv. Václava
   Velký Kosíř
   Čekyně I
   socha oráče
   Pňovice
   vodní mlýn a olejna
   Arboretum Vrahovice
   Zákřov
   Šargounský mlýn
   sousoší Piety
   lázně
   boží muka
   Kralice na Hané
   Kralice na Hané
   Plachý mlýn
   boží muka
   Akciový pivovar
   Oděvní průmysl
   Čekyně
   Hraza
   kaple sv. Floriána
   kaple Panny Marie
   Lazníky
   automobilka Wikov
   vila Neherových
   Kostelec na Hané
   sýpka
   Kováříkova vila
   radnice
   Rokytnice
   Součkův dům
   Národní dům
   Smetanovy sady
   městské hradby
   Bratrská škola
   městské opevnění
   pomník Petra Bezruče
   Švédská deska
   Husův sbor
   Sochův dům
   Nová synagoga
   Prostějov
   Prostějov
   boží muka
   morový sloup
   Prostějov
   kaple sv. Floriána
   Betlém
   dům U měsíčka
   Městská knihovna
   stará radnice
   sokolovna
   socha T. G. Masaryka
   kaplička Panny Marie
   Nový dům
   Langův dům
   radnice
   Knížecí dům
   dům U Goliáše
   nová radnice
   kostel sv. Marka
   kaple sv. Jiří
   dvoupatrový most
   kaple sv. Josefa
   židovský hřbitov
   Svatojánský most
   vodní elektrárna
   Černý dvůr
   Buk
   pomník
   trojiční sloup
   kaple sv. Urbana
   Lidová hvězdárna
   kostel sv. Alfonse
   Červenka
   kaple sv. Anny
   kaple
   kostel sv. Josefa
   boží muka
   Malý Rabštýn
   Čechovice
   kaple sv. Anny
   boží muka
   Ševčíkův mlýn
   boží muka
   Toufarův mlýn
   boží muka
   kaple sv. Alfonse
   Bělá
  Kontaktní informace
  Arcidiecézní muzeum Olomouc
  Václavské nám.3, 771 11 Olomouc
  Tel: +420 585 514 190
  http://www.olmuart.cz/?np=AMO
  info@olmuart.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 2824
  Typ místa: hrad
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: v návštěvních hodinách
  Uveřejněno: 8.6.2005
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Procházka zimním Štramberkem protáhne tělo a pohladí duši

  Cestování

  Štramberk je v mnoha ohledech jedinečné město. Jeho mohutná kamenná věž, vyhlížející už pěkných pár století daleko do kraje, má dar vábení. Nelze ji jenom tak uniknout. Jakmile jednou její volání vyslyšíte, lapne vás a už nepustí. Propadnete kouzlu tohoto města, jemuž se ne nadarmo říká Moravský Betlém.

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?


  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.

  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.


  reklama