Olomoucký hrad se vyvinul ze slovanského hradiska, z něj se kolem r. 1063 vyčlenil samostatný přemyslovský zeměpanský okrsek. Hrad r. 1204 zničen požárem, obnoven Přemyslem Otakarem I. a jeho bratrem. Po r. 1253 již nesloužil jako sídlo. Přestavby v 17. a 18. stol. Od r. 1998 Arcidiecézní muzeum.
Hlavní obrázek místa
Pohled na budovy hradního komplexu u dómu sv. Václava od severu
© Ivo Rozehnal, 10/2011
Areál olomouckého přemyslovského hradu s katedrálou sv. Václava, silně pozměněný pozdějšími úpravami a přestavbami, se nachází na okraji olomouckého kopce, na tzv. Václavském návrší, v okolí Václavského náměstí. Do současnosti se zachovalo jen málo viditelných důkazů o významnosti a mohutnosti tohoto hradu, který byl postupem času překryt církevními budovami a katedrálou. Nejvýznamnější částí hradu je v současnosti gotická katedrála sv. Václava a částečně dochovaný románský palác s architektonicky cenným provedením okenních otvorů. Z hradu se ještě na ploše Václavského náměstí dochovaly i zbytky románské hradby na jih od katedrály. Monumentálně dodnes působí pozůstatky hradu ze severní a severovýchodní strany, kde se na skalnatém ostrohu vypínají kamenné hradby, pozůstatek obvodové zdi románského paláce s okny, gotický arkýř, Okrouhlá věž a další budovy nesoucí hradní prvky. Areál hradu (budovy kapitulního děkanství) i katedrála v současnosti procházejí generální rekonstrukcí. Pro návštěvníky je přístupná katedrála s výstavou v kryptě.
Jan P. Štěpánek, 8.6. 2005
turistické

Arcidiézní muzeum vzniklo teprve v roce 1998. Je první tohoto typu v dějinách našeho státu. Je úzce spjato s Muzeem umění v Olomouci a Ministerstvem kultury ČR. Skrývá ty nejcenější originální památky ze sbírek církve ve stálé expozici. Na 1 100 m2 výstavního prostoru, ukazuje vývoj umění v průběhu tisíciletí. Součástí muzea jsou další čtyři sály o 360 m2, pro krátkodobé výstavy, víceúčelový sál Mozarteum pro 120 diváků, muzejní kavárna s vinárnou. Velmi půvabná je v muzeu obrazová galerie středověkých mistrů, sochy madon, vystavené monstrance, arcibiskupský kočár a jiné památky. Arcidiézní muzeum v Olomouci se nachází v severních prostorách Přemyslovského olomouckého hradu, u největší moravské baziliky sv. Václava.Využity jsou i budovy kapitulního děkanství, Zdíkův palác a kaple sv. Jana Křtitele. Součástí muzea jsou i odkryté cené archeologické ukázky z doby románské. V celém objektu je přísný…  číst dále

Ivo Rozehnal - podle www.olmuart.cz, 26.6. 2007

popis

Silně pozměněný areál přemyslovského hradu a katedrály na okraji olomouckého kopce zastavěného středověkým městem. Dlouhá léta zde provádí archeologické průzkumy V. Dohnal a uměleckohistorický výzkum a restaurační práce v románském paláci A. rozehnal. Olomouc byla význačným střediskem již ve velkomoravském období, ale snad palisádou opevněný areál byl situován v jihovýchodním koutu Předhradí. Tam také stál nejstarší kostel sv. Petra, při němž bylo roku 1063 zřízeno, či lépe obnoveno, biskupství. Po zániku Velké Moravy na začátku 10. století se zřejmě do Olomouce přesunulo politické správy a na začátku 11. století ji proto obsadila polská vojska Boleslava Chrabrého. Při dobytí Moravy českým knížetem Oldřichem kolem roku 1020 je doloženo zničení centra, ale kníže Břetislav I., zakladatel údělných knížectví, je opět obnovil. Okolo roku 1100 se konečně sídlo olomouckého údělného knížete přesunulo na dnešní Dómské návrší, kde byl založen kostel sv.…  číst dále

jps7, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (M. Plaček), 17.2. 2005

historie

Olomoucký hrad se vyvinul ze slovanského hradiska rozkládajícího se na celém Předhradí (Petrský a Václavský pahorek). Z něj se později kolem roku 1063 (vznik je však kladen do rozmezí let 1021 až 1063) jen na Václavském pahorku vyčlenil samostatný přemyslovský zeměpanský okrsek s okrouhlou věží. Tehdy se Olomouc s hradem stala rezidencí údělného knížete a administrativním centrem Olomoucka. Hrad v této době si lze představit jako ohrazenou plochu, chránící na severu a východě strmými skalnatými srázy. Uprostřed, volně, stál dřevěný patrový knížecí palác na zděné podezdívce a obdélném půdorysu (podobně jako tehdy i na Pražském hradě). Jeho konkrétní podoba ani poloha však není dodnes známa. Areál hradiska byl opevněn 5 m širokým valem s hlinito-kamenným jádrem založeným na pravěkých kulturních vrstvách. Vnější i vnitřní stěnu valu zabezpečovaly silné svislé zídky. Vnitřní trámové konstrukce uvnitř valu nebyly nalezeny. Val musel…  číst dále

Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 8.6. 2005

Půdorys místa

Schéma archeologických a stavebně historických zjištění v půdoryse Olomouckého hradu, A-bazilika sv. Václava, B-románský palác, C-východní křídlo, D-románský ambit, 1-pozdně románská hradba, 2-gotické opevnění Předhradí (městská čtvrť), 3-gotický parkán kolem hradu, 4-základ pravoúhlé hradby, 5-hlinitokamenný val, 6-kaple sv. Anny, 7-základy pilířů (věžic), 8-val, 9-líc základů domělé kaple sv. Máří Magdalény, 10-románská Okrouhlá věž, 11-základ zdi před průčelím katedrály, 12-předpokládaná hlavní brána hradu, 13-got. brána Všech Svatých v městském opevnení, 14-got. Hradská brána v městském opevnění, 15-kapitulní knihovna, dnes kaple sv. Jana Křtitele
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc

Místa v okolí

 kaple sv. Anny
 Podkova
 sochy Herkulů
 Kašna Tritónů
 Arcibiskupský palác
 Židovská brána
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 kostel sv. Mořice
 radnice
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Masné krámy
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 dobytčí tržnice
 Husův sbor
 tržnice
 Klášterní Hradisko
 synagoga
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 Litovelská brána
 Pöttingeum
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 nádražní budova
 vila Otto Zweiga
 Salzerova reduta II
 Smetanovy sady
 socha Panny Marie
 vojenský hřbitov
 kaplička
 obecní kaplička
 fort Galgenberg
 kaple sv. Isidora
 fort XXII Lazecký
 Nové Sady-Povel
 fort Tafelberg
 kostel sv. Barbory
 kamenný kříž
 židovský hřbitov
 socha Panny Marie
 fort II
 kaplička
 krematorium
 fort IV
 fort XV
 kostel sv. Urbana
 kostel sv. Ondřeje
 fort XX
 boží muka
 fort XIII
 fort V
 fort Va
 fort VIII
 boží muka
 boží muka
 fort VII
 fort XI
 boží muka
 kostel sv. Jiljí
 fort XVII
 fort XIX
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Mikuláše
 fort XVIII
 Horka
 kaplička
 Vsisko
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Donáta
 kaple sv. Matouše
 Kožušany
 boží muka
 kaple sv. Anny
 dům Jiřího Wolkera
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 boží muka
 Moravská Loděnice
 kaple Panny Marie
 fojtství
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 zvonička
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Matouše
 Velká Bystřice
 radnice
 kaple
 Dolany
 Velký Týnec
 ústínský žudr
 Husův sbor
 kostel sv. Floriána
 Grygov
 boží muka
 socha sv. Linharta
 Blatecký mlýn
 Skrbeň
 kamenný most
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 Skrbeň
 most přes Blatu
 Velký Týnec
 kaple sv. Rocha
 zvonice
 boží muka
 vysílač Radíkov
 kaple sv. Rosalie
 Božka
 fort II Radíkov
 vodní mlýn
 kaple sv. Floriána
 sousoší Piety
 kaple
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 boží muka
 hasičské muzeum
 kaple sv. Floriána
 parní pila a mlýn
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple
 boží muka
 socha sv. Anny
 kostel sv. Vavřince
 Obecní muzeum
 žudr
 Olšany u Prostějova
 kaple
 Hanácké skanzen
 Starý mlýn
 socha anděla
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 žudr
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Floriána
 Betlémská kaple
 boží muka
 kaple sv. Praxedy
 cukrovar
 rychta
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Náklo
 Náklo
 socha sv. Floriána
 zvonice
 Majetín
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 zvonice
 boží muka
 dřevěná zvonička
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Václava
 pískovna
 boží muka
 Otěhřiby
 kaple
 kaple sv. Floriana
 muzeum U veterána
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 kaple sv. Markéty
 Hrdibořické rybníky
 socha sv. Jiljí
 sloup s Pietou
 Loučany
 kaple sv. Josefa
 Senice na Hané
 kostel sv. Martina
 socha Ecce Homo
 fara
 Unčovice
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 Lusthaus
 Tršice
 kaple sv. Floriána
 smírčí kříž
 socha žáby
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Tepenec
 Nenakonice
 evangelický kostel
 zvonkohra
 socha sv. Iva
 boží muka
 Kokory
 boží muka
 kaple sv. Kunhuty
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Kunhuty
 kaple sv. Floriána
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Isidora
 Dubčany
 vodní mlýn
 Daskabát
 Hluboký
 Varhany
 boží muka
 sloup Ecce homo
 hrobka rodu Kinských
 Státní lom
 Kokory
 Rakodavy
 Expozice času
 Žerotín
 Věrovany
 kaple sv. Marty
 Bílý kámen
 boží muka
 mariánský sloup
 Penčičky
 kaple sv. Anny
 boží muka
 kříž u Čechůvek
 kaple sv. Marka
 kaple
 Čekyně II
 sušárna chmele
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Jiří
 Dubový kopec
 povodňové zídky
 Držovice
 Zelená budka
 kostel sv. Markéty
 Šternberk
 Čelechovice na Hané
 Vrahovice
 sousoší Kalvárie
 cukrovar
 Citov
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Otýlie
 Žeravice
 vodní mlýn a olejna
 Arboretum Vrahovice
 zvonice
 kostel sv. Václava
 Velký Kosíř
 Čekyně I
 socha oráče
 Pňovice
 Zákřov
 Šargounský mlýn
 sousoší Piety
 lázně
 boží muka
 Kralice na Hané
 Kralice na Hané
 Plachý mlýn
 boží muka
 Oděvní průmysl
 Akciový pivovar
 Čekyně
 kaple Panny Marie
 Hraza
 kaple sv. Floriána
 Lazníky
 automobilka Wikov
 vila Neherových
 sýpka
 Kostelec na Hané
 Kováříkova vila
 radnice
 Rokytnice
 Součkův dům
 Národní dům
 Bratrská škola
 městské opevnění
 pomník Petra Bezruče
 Švédská deska
 Husův sbor
 Sochův dům
 Smetanovy sady
 městské hradby
 boží muka
 morový sloup
 Nová synagoga
 Prostějov
 Prostějov
 kaplička Panny Marie
 Nový dům
 Langův dům
 radnice
 Knížecí dům
 Prostějov
 kaple sv. Floriána
 Betlém
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 stará radnice
 sokolovna
 socha T. G. Masaryka
 dům U Goliáše
 nová radnice
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 dvoupatrový most
 kaple sv. Josefa
 židovský hřbitov
 Svatojánský most
 vodní elektrárna
 Černý dvůr
 Buk
 trojiční sloup
 pomník
 kaple sv. Urbana
 Lidová hvězdárna
 kostel sv. Alfonse
 Červenka
 kaple sv. Anny
 kaple
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 Malý Rabštýn
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 Toufarův mlýn
 boží muka
 kaple sv. Alfonse
 Bělá
Kontaktní informace
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Václavské nám.3, 771 11 Olomouc
Tel: +420 585 514 190
http://www.olmuart.cz/?np=AMO
info@olmuart.cz
Základní informace místa
ID místa: 2824
Typ místa: hrad
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 8.6.2005
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

reklama