Graficke pismenko Hlavní stavbou nejstaršího hradu byla třípatrová obytná osmiboká věž z kvádříkového zdiva postavená na vrcholku skalního výběžku. Rozlehlé (cca 100x50 metrů) nádvoří přiložené od východu bylo ohrazeno částečně dochovanou hradbou cca 1,5 metrů silnou opisující hranu návrší. V jihozápadním nároží byla postavena hranolová branská věž, do které vedl přes čelní příkop na zděných pilířích vyzvednutý dřevěný most jehož poslední část byla padací. Obytný palác stál v nejchráněnější poloze při západní straně nádvoří.

 
Graficke pismenko Nejvýraznějším produktem přestavby z počátku 17. století byl tzv. hejtmanský (purkrabský) dům – podsklepená obdélná obytná budova postavená na skalním výběžku jižně od nádvoří.
 
Graficke pismenko Posledním výraznějším zásahem bylo snížení osmiboké věže roku 1913 z obavy, ze zdivo neunese její váhu.

Text: popis
29.5. 2004 - Pavel Zany Komárek