Graficke pismenko Většina autorů se shoduje v tom, že královský hrad Ojców nechal postavit Kazimír Veliký. Roku 1354 získal výměnou ves Smardzowice s okolními pozemky, pokud by zde hrad již stál, jistě by byl v listině zmíněn. Roku 1370, kdy je zmiňován zdejší purkrabí Zaklika, již hrad musel stát nebo být v pokročilé fázi stavby.

 
Graficke pismenko Roku 1404 zastavil král Vladislav Jagello hrad svému věrnému dvořanovi Petrovi Szafrancowi, později jej spravovali dočasně různí zástavní držitelé nebo purkrabí převážně z řad malopolských rodů (např. Bonerů, Myszkowskich, Koryczińskich). Během následujících dvou století nebylo do oprav a údržby hradu příliš investováno až byl roku 1620 označen za „velmi zpustošený“.
 
Graficke pismenko Na počátku 17.století získal ojcowské purkrabství Mikuláš Koricyński, který zahájil rozsáhlou opravu a přestavbu hradu, kterou dokončili až jeho synové Ferdinand a Stefan. Za švédské Potopy byl Ojców roku 1655 obsazen, díky tomu, že zde Švédové umístili sklady výzbroje a proviantu unikl zničení.
 
Graficke pismenko V relativně dobrém stavu setrval hrad pod správou dalších purkrabích až do rozdělení Polska na konci 18. století, kdy začal být zanedbáván a pomalu pustnul. Po vzniku Kongresového království roku 1815 je již ve špatném stavu prodán do Konstantinu Wolickému. Ten jej roku 1829 nechal zčásti rozebrat, nový majitel (od r. 1835) však již plánoval jeho obnovení. K restauraci hradu, při které nenávratně zmizely některé historické detaily, došlo až na přelomu 19. a 20. století.

Text: historie
29.5. 2004 - Pavel Zany Komárek