Graficke pismenko Zřícenina hrádku leží nad kostelem na svahu kopce. Postupně se rozpadá a podléhá tak neodvratné zkáze. Do vnitřních prostor někdejšího hrádku byly později vestavěny drobné venkovské domky a život tohoto malého sídliště tak destrukční proces značně urychluje. Dnes už můžeme na místě zjistit jen to, že šlo v podstatě o rozlehlou palácovou stavbu s obdélným půdorysem, z níž se zachovala pouze část obvodového zdiva armovaného na nárožích masívními žulovými kvádry. Srovnáme-li dnešní stav s fotografiemi uveřejněnými v Soukupově Soupisu památek píseckého okresu, je zřejmé, jak značně proces rozpadu pokročil. Tehdy (1910) byla ještě v jižní stěně hrádku hrotitou archivoltou ukončená okna s tesaným žulovým ostěním a uvnitř pozůstatky někdejších nádherných sálů s částečně dochovanými ostěními portálků a dokonce s klenební konzolou píseckého typu. Polygonální obrácený jehlanec ukončený houbovitým abakem nesl náběh raně gotického žebra (detail pro určení stavební huti a data vzniku stavby).

 
Graficke pismenko Hrádek byl vlastně ohromná obdélná budova s reprezentativními klenutými sály v patře, otevřenými na jižní straně do údolí Blanice velkými oknami s kružbami, jejichž nepatrné fragmenty byly ještě znatelné na poč. 20. století. Svým vybavením a přepychem nebyla asi o mnoho pozadu za Zvíkovem, či píseckým hradem. Vnější opevnění pravděpodobně nevynikalo mohutností, alespoň není zde nic, co by tomu nasvědčovalo.
 
Graficke pismenko Z hrádku se ještě zachoval oblouk brány mezi čp. 54 a čp. 8.

Text: popis
27.7. 2009 - Gotická architektura v jižních Čechách. Zaklaatelské dílo Přemysla Otakara II. Jiří Kuthan, nakl. Academia. Jaroslav Špiroch