Graficke pismenko Ve zprávě prácheňských krajských hejtmanů o Píseckých horách ze září roku 1685 se ještě hovoří o někdejším královském "jagerhausu" ve vsi Myšenci. Patrně na tomto hrádku byla vydána Přemyslova listina z 25. ledna 1273. Zachované architektonické detaily, uvedené v popisu hrádku, nám dovolují zařadit myšeneckou stavbu mezi díla písecké huti a klást její vznik do období vlády krále Přemysla Otakara II. – asi ještě do padesátých, či počátku šedesátých let 13. věku. Tento rozlehlý hrádek sloužil jako lovecký dům zasazený do volné přírody. V této souvislosti nemůžeme nevzpomenout na italské lovecké zámky císaře Fridricha II. z rodu Štaufů. I v Myšenci splnila královská huť požadavek náročné královské reprezentace.

Text: historie
27.7. 2009 - Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Jiří Kuthan, nakl. Academia. Jaroslav Špiroch